91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Advies aan de Hoge Raad: werkgever moet slapende dienstverbanden beëindigen

Nu de transitievergoeding teruggevraagd kan worden, mag de werkgever een dienstverband niet meer slapend houden.

Advies aan de Hoge Raad: werkgever moet slapende dienstverbanden beëindigen

Slapend dienstverband

Werkgevers moeten werknemers na twee jaar ontslaan als duidelijk is dat zij niet meer aan het werk gaan. Werknemers mogen niet met een zogenaamd “slapend dienstverband” in dienst worden gehouden.

Vorige week heeft de advocaat-generaal dit over de toelaatbaarheid van “slapende dienstverbanden” gesteld, in een advies aan de Hoge Raad.

Transitievergoeding

Sinds 2015 zijn werkgevers verplicht om werknemers bij ontslag na twee jaar ziekte een transitievergoeding te betalen. Door een arbeidsongeschikte werknemer in een slapend dienstverband te houden wisten werkgevers deze verplichting te omzeilen. Om hoeveel “slapende dienstverbanden” het gaat is niet duidelijk, geschat wordt op enkele duizenden.

Om werkgevers tegemoet te komen om slapende dienstverbanden te beëindigen is het vanaf april 2020 mogelijk om met terugwerkende kracht de ontslagvergoeding die aan arbeidsongeschikte werknemers wordt betaald, terug te krijgen van het UWV.

Rugklachten

De Hoge Raad onderzoekt de kwestie van slapende dienstverbanden op verzoek van de Limburgse Rechtbank. Daar dient een zaak van een werknemer met rugklachten die na jarenlang lichamelijk werk, langdurig thuis zit. Hij eist ontslag en een transitievergoeding maar zijn werkgever weigert dit. De vraag aan de Hoge Raad was: wie heeft gelijk?

Het advies van de advocaat- generaal luidt dat wanneer een “slapende werknemer” ontslag vraagt, een werkgever dat moet verlenen. Alleen als een werkgever goede redenen heeft om het dienstverband in stand te houden, bijvoorbeeld als er uitzicht is op re-integratie, kan hij ontslag weigeren.

Wakker schudden

Dus zullen er de komende periode zullen meer slapende dienstverbanden wakker geschud worden. De werkgever of de werknemer kan daartoe het initiatief nemen. Het gesprek tussen beide zal na een periode van weinig tot geen contact weer op gang gebracht moeten worden om afspraken te maken over het beëindigen van het dienstverband. Voor beiden kan dat veel vragen oproepen en onduidelijkheid geven over wat je moet verwachten. Mediation bij het beëindigen van een sllapend dienstverband kan een optie zijn.

Graag helpen wij jullie daarbij, bel ons met vragen of laat ons dat gesprek om een neutrale en onpartijdige manier ondersteunen om dit goed en efficiënt op te lossen.

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.