91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

9 skills van actief luisteren – Non verbaal (4)

9 skills van actief luisteren - Non verbaal (4) Als jij een verhaal vertelt aan een ander, wordt dat door een ander gehoord. Hoe d [...]

9 skills van actief luisteren – Non verbaal (4)

Als jij een verhaal vertelt aan een ander, wordt dat door een ander gehoord. Hoe die ander dat hoort wordt niet alleen bepaald door de woorden die je gebruikt.

Wat begrijpen we?

De helft van de betekenis die de ander geeft aan wat jij zegt wordt bepaald door jouw lichaamstaal. Als jij met je armen over elkaar iets zegt, zal de ander je als gesloten en misschien zelfs vijandig ervaren en dus ook wat jij zegt sneller negatief interpreteren. 30% van de betekenis wordt ontleend aan de manier waarop je het zegt: c’est le ton qui fait la musique. Slechts 20% wordt begrepen op basis van wát je echt zegt. Daarom is het ook zo belangrijk om in (sluimerende) conflictsituaties niet te gaan mailen: de ander zal het altijd negatief begrijpen, ook als het niet zo bedoeld is. Ga naar de ander toe en spreek zaken uit.

Wat zenden we?

Andersom werkt dit ook: als jij als een blok steen tegenover iemand zit die aan het vertellen is, zal diegene zich niet gehoord voelen en ophouden met spreken. Als jij daarentegen geïnteresseerd kijkt, op de goede momenten knikt, mmmmm’t en emoties toont (verbazing, medeleven, begrip), zal de ander veel meer vertellen, misschien wel meer dan diegene in eerste instantie van plan was. Vooral voor mensen die veel aan de telefoon zitten is dit een belangrijke skill: zorg dat je met non-verbale geluidjes duidelijk maakt dat je luistert. En ook andersom: als jij iemand iets vertelt aan de telefoon, zorg dan dat je kleurrijk bent in je stemgebruik, zodat het de ander duidelijk is hoe je de boodschap bedoelt.

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.