Werkwijze burengeschillen

Mediation

Mediation is een gestructureerde bemiddeling. Een neutrale en onafhankelijke mediator begeleidt conflictpartijen naar een oplossing. Een oplossing die voor elke partij acceptabel is. Mediation is vrijwillig; stoppen kan door elke partij en de mediator, op elk gewenst moment. De mediator doet dan vaak nog een laatste poging. Slaagt die niet dan beëindigt de mediator de mediation. Er geldt strikte geheimhouding. De bereikte oplossing is pas bindend na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Result ADR sluit circa 90 % van de mediations succesvol af.

Voorbereiding

Bij burengeschillen heeft de mediator telefonisch contact met beide buren om te horen wat de situatie is. Met de buren bespreekt de mediator de beste aanpak voor de situatie. Voorafgaand aan het gezamenlijk gesprek kan de mediator de situatie ter plekke bekijken.

Het gezamenlijk gesprek

Het gezamenlijk gesprek vindt plaats in de buurt van de partijen. De mediator begint met de uitleg van de mediationovereenkomst. Die wordt daarna ondertekend. Tijdens het gesprek kan de mediator voorstellen om even uit elkaar te gaan zodat hij de buren apart kan spreken. De mediator zal zoeken naar een oplossing die voor beiden acceptabel is.