91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Nelly van den Herik mediator

Nelly van den Herik

Arbeidsmediator

Nelly van den Herik, mediator met oog voor ieders belang

 • Professioneel en ter zake kundig
 • Onpartijdig en empathisch
 • To the point en oplossingsgericht

Nelly van den Herik is MfN-registermediator in Den Bosch en begeleid sinds 2006 gemiddeld 100 mediationtrajecten per jaar. Zij is gespecialiseerd in arbeidsmediations en voornamelijk werkzaam in Noord-Brabant. Door haar achtergrond als bedrijfsmaatschappelijk werker, coach en verschillende functies in de geestelijke gezondheidszorg heeft Nelly veel kennis opgebouwd op het gebied van wet- en regelgeving in de verzuimbegeleiding. Naast de zakelijke kant van de arbeidsverhouding, heeft zij oog voor de intermenselijke kant van de arbeidsrelatie en neemt de belangen van beide partijen in acht. De mediations van Nelly worden door klanten als zeer prettig ervaren. 

Hulp nodig?

Nelly van den Herik

Nelly van den Herik aan het woord

Iedere dag opnieuw zie ik conflicten in arbeidsrelaties voorbijkomen waarvan ik denk: ‘dat moet toch op te lossen zijn?’. Bij een vastgelopen conflict zie je vaak dat partijen sterk vasthouden aan hun eigen verhaal en belevingen. Het doet mij deugd dat ik hen als mediator kan helpen een oplossing voor de kwestie te vinden. 

De eerste stap bij het oplossen van een conflict is het normaliseren en wegnemen van de spanningen. Veel mensen vinden het lastig om met elkaar in gesprek te treden. In een mediation kan de sfeer worden verbeterd, zodat mensen zich meer op hun gemak gaan voelen. Het is de uitdaging om partijen weer zodanig bij elkaar te brengen dat zij op zoek kunnen gaan naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. 

In mijn mediationtrajecten staat voortvarendheid voorop. Mijn doel is dat de partijen een stap voorwaarts kunnen maken en begrip kunnen opbrengen voor het standpunt en de belangen van de ander. Vanuit daar ontstaat er vaak weer ruimte om naar passende oplossingen toe te werken. 

Ik verwacht van partijen dat zij zich openstellen voor een gesprek en willen luisteren naar de ander. Goede communicatie is uiterst belangrijk voor het bereiken van een oplossing. Voor mij bestaat er geen grotere voldoening dan dat partijen opgelucht de mediation uitgaan nadat zij elkaar de hand hebben geschud en weer verder kunnen in de toekomst.

Ervaringen & specialisaties

Sinds 2008 meer dan 900 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • Conflict over een functiewijziging na terugkeer arbeidsongeschiktheid in een groot concern tussen directeur en werknemer
 • Conflict tussen een campingeigenaar en een werknemer over de arbeidsomstandigheden
 • Conflict tussen medewerkers in een dierenasiel over omgangsvormen.
 • Conflict in een kapperszaak over beloning en onderlinge manier van communiceren
 • Groepsmediation in een tandartspraktijk waarbij de onderlinge verhoudingen ernstig verstoord waren
 • Conflict bij een Kinderdagverblijf over een verschil van visie bij de uitvoering van het werk.
 • Conflict over arbeidsomstandigheden tussen Directeur en werknemer in een Belgisch bedrijf met nederlandse werknemer
 • Conflict over de manier van werken in een elektronicabedrijf tussen directeur en elektricien
 • Groepsmediation met een kerkgenootschap inzake samenwerkingsproblematiek.
 • Conflict in een groot supermarktketen tussen leidinggevende en kassa medewerker over functioneren
 • Conflict over schenden van de vertrouwelijkheid tussen Juwelier en winkelmedewerker
 • Groepsmediation in een GGZ-instelling tussen verpleegkundigen en de leidinggevende over de stijl van leidinggeven.
 • Conflict over het schenden van de gedragsregels tussen werknemer en de leidinggevende in een koffieshop
 • Conflict over arbeidsvoorwaarden in een uitvaartonderneming tussen de directeur en de uitvaartbegeleider
 • Conflict over de uitvoering van werkzaamheden tussen makelaar en assistente.
 • Conflict in een apotheek tussen de apotheker en de apothekersassistente inzake samenwerkingsproblematiek
 • Conflict over aanzegging ontslag in een Bakkerij met de bakker en een winkelassistent
 • Conflict in de samenwerking op een advocatenkantoor tussen de 2 partners.
 • Conflict in een klooster over de manier van uitvoeren van werkzaamheden tussen de leiding en vast personeel
 • Conflict over arbeidscondities tussen directie en medewerker in een amerikaans bedrijf met nederlandse werknemer
 • Conflict over omgangsvormen in een tandartsenpraktijk tussen tandartsen en assistentes.
 • Conflict over de arbeidscondities in een Fysiotherapiepraktijk tussen 2 fysiotherapeuten
 • Conflict in de samenwerking in een Huisartsenpraktijk tussen Huisarts en de doktersassistente
 • Conflict in een autobedrijf over de samenwerking tussen 2 werknemers.
 • Conflict bij een kapperszaak tussen werkgever en werknemer over de uitvoering van de werkzaamheden
 • Conflict in een Kinderdagverblijf tussen leidinggevende en werknemer over de uitvoering van de taken
 • Conflict in een Bibliotheek tussen 2 medewerkers waarbij de arbeidsverhouding verstoord was.
 • Conflict in een boerenbedrijf over verschil in salarissen tussen werknemers.
 • Conflict in een Chinees restaurant over salariëring tussen de eigenaar en een werknemer.
 • Conflict bij een Notariskantoor tussen notaris en secretaresse over omgangsvormen.
 • Conflict bij een medisch Centrum met verschillende partijen over samenwerkingsproblematiek.
 • Conflict over een ontslagronde bij een groot energiebedrijf tussen verschillende partijen in een groepsmediation.
 • Conflict over een vertrouwensbreuk in een hotelketen tussen directeur en medewerker.
In mijn mediationtrajecten staat voortvarendheid voorop Nelly van den Herik

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nelly van den Herik

Arbeidsmediator

Bekijken

Marjanne van Loon

Arbeidsmediator

Bekijken