Algemene Voorwaarden, Modellen & Reglementen

Algemene Voorwaarden Result ADR

Op de dienstverlening van Result ADR zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

Algemene Voorwaarden Result ADR


Algemene Voorwaarden Result Mediation Opleidingen

Op de dienstverlening van Result Mediation Opleidingen zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Klachtenregeling Opleidingen


Arbitrage

Arbitragereglement Result ADR