L.P. Korstanje

zakelijk mediator – bouw

Leendert Korstanje (1956) is afgestudeerd civiel ingenieur (TUD 1984) en meester in de rechten (EUR 1992) en heeft zich gespecialiseerd in bouwgeschillen die zowel juridisch als technisch van aard zijn. Hij begon zijn carrière in de bouw bij (thans geheten) VolkerWessels als uitvoerder en ontwerper. Daarna werkte hij acht jaar als bouwrechtadvocaat bij Rozemond Advocaten en vervolgens werkte hij bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Sinds 2009 treedt hij zelfstandig op als mediator, bemiddelaar, bindend adviseur en arbiter in bouwgeschillen. Sinds 1 januari 2017 is hij MFN-registermediator. Sinds januari 2018 staat hij weer ingeschreven als advocaat.

Leendert Korstanje is vooral gespecialiseerd in geschillen over vertragingsschade, meer- en minderwerk, beëindiging van aannemingsovereenkomsten, al dan niet gebrekkig uitgevoerd werk en schade aan het werk. 

Leendert Korstanje is bestuurslid van de Vereniging voor Bouwmediators.

Bekijk hier een uitgebreid CV (PDF)

Terug naar overzicht zakelijke mediators