Drs. C. (Chris) A.M. Barbiers RE RA

Business mediator

Chris Barbiers (1970) is Mediator, Arbiter, Gerechtelijk Deskundige, Register Accountant en Register IT-auditor. Hij vervult tevens op interim basis rollen als directeur a.i. (COO, CFO, CIO), programmamanager, bemiddelaar en adviseur, met name in conflictueuze en/of problematische omstandigheden.

Barbiers heeft 24 jaar ervaring met omvangrijke en gevoelige business-, financiële en ICT-vraagstukken en projecten in complexe omgevingen. Zijn achtergrond als registeraccountant is waardevol bij zakelijke geschillen waarbij tevens een financieel vraagstuk aan de orde is. Hij is gespecialiseerd in het faciliteren en vinden van oplossingen voor IT-projecten die dreigen te ontsporen of mislukt zijn. Chris is als associate en bestuurslid verbonden aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA).

Bekijk hier een uitgebreid CV (PDF)

Terug naar overzicht zakelijke mediators