Zakelijke conflicten 2018-01-27T11:57:00+00:00

Zakelijke conflicten

Conflictoplossers op topniveau

Steeds meer aandeelhouders, bestuurders en managers kiezen ervoor om zakelijke conflicten buiten de rechter om op te lossen omdat het vaak veel efficiënter is dan procederen. Onze conflictoplossers, mediators en arbiters, hebben een jarenlange ervaring op topniveau in het bedrijfsleven, rechterlijke macht en advocatuur. Daarbij gaat het onder andere om:

  • Conflicten binnen bedrijven, bijvoorbeeld tussen aandeelhouder(s), raad van commissarissen en leden van de directie, tussen directie en ondernemingsraad of conflicten binnen (medische-) maatschappen.
  • Conflicten tussen bedrijven, bijvoorbeeld bij consortia of joint-ventures, langdurige samenwerkingsverbanden, contractuele verplichtingen en concurrentieverhoudingen.
  • Conflicten tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.
  • Het evalueren van het functioneren van Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen
  • Aansprakelijkheidskwesties en verzekeringszaken

Conflictanalyse en oplossingstraject

De rol van de conflictoplosser verschilt per case. Vaak wordt afgesproken dat eerst met de partijen apart wordt gesproken. Vervolgens wordt het conflict geanalyseerd en een oplossingstraject voorgesteld. Als het geschil een belangrijk juridisch aspect kent, kan met beide partijen worden afgesproken dat een gezaghebbende jurist (bijvoorbeeld een oud-rechter) op dat punt duidelijkheid schept door een (bindend) advies of arbitraal vonnis. Ook voor waarderingsvraagstukken van ondernemingen maken wij oplossingsrichtingen op maat.

Result Mediation brengt oplossing dichtbij

Result Mediation begeleidt deze trajecten met succes. In de praktijk is de oplossing vaak dichterbij dan gedacht. Dankzij een brede basis met Harvard Negotiation, Legal Mediation en (bindend) advies /arbitrage op deelgeschillen vinden wij oplossingen waarmee partijen verder kunnen. Daarmee worden de  risico’s en kosten van een rechtsgang voorkomen.

Contact

Neem contact op met Felix Merks, senior partner Result Mediation.

020-2050241

Onze mediators

Vind een gespecialiseerde zakelijke mediator.

Onze arbiters

Bekijk hier wie er als arbiters aan ons verbonden zijn.

Clausules & reglementen

Mediation- en arbitrageclausules voor in contracten, reglementen.