Werkwijze One Day Mediation

Werkwijze One day mediation

De One day mediation kan voor alle vormen van mediation worden toegepast, bijvoorbeeld bij een burengeschil of een arbeidsconflict. De afspraak wordt gemaakt met partijen of een verwijzer. Een goede voorbereiding is essentieel voor de slagingskans van de gezamenlijke bijeenkomst. De mediator inventariseert vooraf en plant, wanneer de informatie compleet is, de bijeenkomst.

Voorbereiding van One day mediation

Een goede voorbereiding van One day mediation is essentieel. De mediator vraagt telefonisch en/of per e-mail bij de deelnemers de relevante stukken op en bespreekt hij hoe zij zich kunnen voorbereiden. De op te lossen kwestie moet uit de stukken tot in detail duidelijk worden, ook waar het gaat om juridische informatie met stukken waartussen vaak een onderling verband bestaat. De gezamenlijke bijeenkomst wordt gepland als de informatie voor de mediator compleet is.