Specialisatieopleiding Arbeidsmediation 2018-04-09T16:12:20+00:00

Specialisatieopleiding Arbeidsmediation

Arbeidsmediators begeleiden in Nederland jaarlijks 20.000 arbeidsconflicten. Steeds meer zijn zij een vaste stap in lastige situaties op de werkvloer. In geëscaleerde verzuimsituaties. Steeds meer weet het speelveld dat een arbeidsmediator de beste en snelste oplossing is voor een gespannen situatie.

De markt voor arbeidsmediators is een groeimarkt, maar ook het aanbod is groot. U onderscheidt zich van de concurrentie door het speelveld te kennen en te kunnen bedienen. Oog hebben voor de belangen van alle betrokkenen, zonder uw basishouding als mediator geweld aan te doen. Wat als er twee advocaten meekomen? Wat doe je met een verzekeraar die een mening heeft? Hoe communiceer je met de bedrijfsarts? En hoe zit dat dan met de vertrouwelijkheid?

In deze opleiding komen alle elementen die specifiek zijn voor arbeidsmediations aan bod en u kunt meelopen met twee arbeidsmediations.

Result Mediation is al 20 jaar een toonaangevende speler op deze markt. Result Mediation deelt met u haar ervaring. Als grootste arbeidsmediationkantoor van Nederland combineert Result Mediation een ruime praktijkervaring met wetenschappelijk onderbouwde kennis. Onze mediators willen met u hun best practices delen, want hoe meer goede mediators er op de markt zijn, hoe groter het vertrouwen in mediation. Voor u betekent dit dat u getraind wordt door mediators die honderden mediations hebben begeleid en dat u ook zelf mee kunt lopen in echte arbeidsmediations.

Na deze opleiding:

 • Weet u hoe u zich als arbeidsmediator wilt en kunt profileren
 • Houdt u meer controle over het arbeidsmediation-proces
 • Heeft u een goed beeld van het speelveld
 • Kunt u nog meer onderhandelingen op professioneel niveau begeleiden
 • Heeft u basale kennis van de wet- en regelgeving
 • Heeft u praktijkervaring opgedaan
 • Kunt u groepsmediations gestructureerd benaderen

Modules

Dag 1: De Arbeidsmediator

 • Wanneer u als Arbeidsmediator effectief en marktgericht wilt zijn, kunt u niet altijd lui, dom en dakloos blijven. Als Arbeidsmediator voegt u meer toe voor partijen en een door hen te behalen oplossing wanneer u het speelveld kent. De mediator die zich bewust is van dynamieken die specifiek zijn voor arbeidsconflicten maakt het verschil.
 • In deze eerste module zult u in vogelvlucht de belangrijkste regelgeving behandeld krijgen en zult u deze als mediator leren gebruiken. Hoe informeer je partijen zonder dat ze aan je gaan hangen en ook zonder dat ze je als partijdig ervaren? Wanneer geef je een duw, wanneer hang je achterover. De mediators van Result Mediation zullen hun best practices met u delen.

Dag 2: De re-integratie mediation

 • In een arbeidsmediation kan het, grofweg, twee kanten op gaan: exit of re-integratie. Afhankelijk van de door partijen gekozen richting, verandert ook de dynamiek in de mediation en daarmee de aanpak en mogelijkheden van de mediator.
 • De tweede module begint met het keuze-moment: hoe faciliteer je die keuze? Hoe weet je zeker dat partijen ook écht aan re-integratie willen werken en dat het niet alleen tactiek is? Hoe zorg je ervoor dat partijen elkaars keuze vertrouwen? Wanneer de re-integratie gekozen is, hoe vul je die dan in? Welke afspraken mag je aan tafel maken, waarvoor heb je de bedrijfsarts nodig? Hoe zit het met Tweede Spoor?

Dag 3: De exit-mediation

 • Wanneer partijen uitspreken dat zij uit elkaar willen gaan, begint een onderhandeling. Soms begint die onderhandeling daarvoor al: wie spreekt het eerst uit dat ze niet meer samen verder willen? Met deze stap verandert de mediation. Er moet worden onderhandeld. Het gaat ineens over geld, maar emoties spelen mee. De relatie gaat eindigen, dus er is bijna geen incentive meer voor partijen om nog te investeren in de “win” van de ander. Wat doe je als iemand een “laatste bod” op tafel legt? Hoe ga je om met een accomoderende onderhandelaar?
 • In deze derde module wordt aangesloten bij de beginselen van het Harvard onderhandelen. Hier wordt invulling aan gegeven met best practices en theorie uit de neuropsychologie. U zult ervaren hoe het is om een ingewikkelde exit met meerdere deelnemers aan beide kanten te begeleiden.

Dag 4: werkplek-gerelateerde groepsmediation

 • Met enige regelmaat zult u in uw praktijk in aanraking komen met arbeidsconflicten die het individu overstijgen. Een heel team ligt met elkaar overhoop, of twee teams met elkaar. De afdeling zegt het vertrouwen in de manager op. De directie gaat rollebollend over straat.
 • Mediations met meerdere deelnemers vereisen een andere aanpak. Hoe hou je een gesprek constructief? Waar kun je het wel en niet over hebben in een groep? Hoe ga je om met sub-conflicten? Welk commitment heb je nodig?

Praktijk-stage

 • Als enige opleider in Nederland kan Result Mediation u gegarandeerd mee laten lopen met echte arbeidsmediations. U loopt mee met twee mediations van begin tot eind. Dit laatste kunnen wij alleen waarmaken als u en uw agenda ook flexibel zijn, anders garanderen wij meelopen in 4 gesprekken van twee uur. In overleg met de lead-mediator kunt u meer of minder betrokken zijn.

Aanpak

Elke module bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. In het theoretische deel wordt aan de hand van presentaties, testen en oefeningen kennis  overgedragen. In het praktische gedeelte worden situaties gecreëerd waardoor de opgedane kennis in de praktijk kan worden gebracht en beklijft. Van U als deelnemer wordt een actieve bijdrage verwacht. Er is veel ruimte voor interactie, vragen en case-bespreking. De inhoud van alle modules sluit 1 op 1 aan bij de actuele arbeidsmediationpraktijk.

Docenten

Maartje van ’t Zelfde

Maartje is al ruim 20 jaar trainer op het vlak van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht. In de rol van trainer heeft ze veel bedrijfsartsen kennis laten maken met voor hen belangrijke onderwerpen uit het arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht. Met name alle voortdurende veranderingen in deze Wet- en regelgeving kwamen steeds voorbij.

Sinds 10 jaar verzorgt ze ook trainingen op het gebied van conflicthantering en mediation. Ze heeft een aantal trainingen ontwikkeld voor arbo-professionals, die allen werden geaccrediteerd. Hierbij was ook een online training, waarin ze zelf een rol als acteur vervulde. In alle trainingen heeft ze getracht de professionals te inspireren voor mediation als middel om conflicten op te lossen.

Door haar ervaring als personeelsmanager en arbeidsdeskundige kan Maartje tijdens haar trainingen, naast kennisoverdracht, ook goed inspelen op de praktijk van arbo-professionals.


Leon Hoornweg

Leon Hoornweg is jurist en fulltime mediator. Hij is gespecialiseerd in arbeidsmediation, zakelijke mediation en familiemediation. .

Leon ontwikkelt en geeft trainingen waarin hij op bevlogen wijze zijn kennis van mediation overbrengt. Met name de omgang met een conflict, het onderhandelen en de rol van de mediator hebben zijn interesse die hij met tal van praktijkvoorbeelden bespreekt. Leon houdt van het geven van interactieve en gevarieerde trainingen die toegespitst zijn op de behoeften van de cursist. Hierbij is het voor hem even belangrijk dat mensen naast het opdoen van kennis veel plezier aan de training beleven.
Leon is ook een veel gevraagd spreker waarin hij ingaat op conflicten op de werkvloer. Aan de hand van voorbeelden uit de zaal bespreekt hij hoe je in een conflict kunt verzanden, maar vooral ook hoe je er weer uitkomt.


Diederik Diercks

Mr. Diederik Diercks is sinds 2010 full time actief op het gebied van mediation en onderhandelen. Hij heeft meer dan 100 arbeidsmediations succesvol begeleid en trainingen op het gebied van gespreksvoering en onderhandelen verzorgd. Hij is opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam en Utrecht en volgde masterclasses onderhandelen van Bruce Patton (Harvard), Chris Voss (ex-FBI) en Richard Birke (JAMS).

Diederik heeft een achtergrond als arbeidsjurist. Hij is een aantal jaar in Italië werkzaam geweest op het Nederlands Consulaat en als werkte 10 jaar als professioneel roeicoach in Italië en Nederland. Binnen Result is hij als Directeur Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie.

Publicaties

– Diercks, Diederik, 2016. “De transitievergoeding in mediation”. Tijdschrift Conflicthantering jaargang 11 (3): p. 49-50.

– Diercks, Diederik, 2016. Casebeschrijving arbeidsmediation: “Re-integratie, vertrouwen, cultuur, duurzaamheid van de oplossing.” Tijdschrift Nederlandse Mediation jaargang 2 (2).

– Diercks, Diederik, 2016. Casebeschrijving arbeidsmediation: “Re-integratie, verbeterplan, verandering van organistatie.” Tijdschrift Nederlandse Mediation jaargang 2 (3).

– Auteur blogposts op https://resultmediation.nl/author/diederik/. Onder meer voor arbeidsmediators relevante juridische onderwerpen zoals “De opzegtermijn”, “Tussentijds opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd” en “Tweede Spoor in mediation”.

Data najaar 2018

Dag 1: 25 september
Dag 2: 2 oktober
Dag 3: 9 oktober
Dag 4: 10 oktober

Praktijkstage: In onderling overleg.

De dagen zijn van 09:30 tot  17:30 uur.

Aantal deelnemers

Maximaal 16 deelnemers in 1 groep.

T/m 10 deelnemers zijn er 4 dagdelen twee docenten en 4 dagdelen 1 docent. Vanaf 12 deelnemers zijn er altijd twee docenten.

Locatie

Kasteel de Vanenburg in Putten

Opleidingsduur

5 dagen

Taal

Nederlands

Voor wie

Deze opleiding is bestemd voor mediators die zich verder willen specialiseren op het gebied van arbeidsmediation.

Toelatingseisen

Deelnemers hebben een door de MfN erkende basisopleiding mediation gevolgd.

Kosten

€ 2300,-  excl. btw. voor de 4 trainingsdagen en 1 dag praktijkstage.

Punten

24 opleidings PE-punten voor de opleiding en een nader te bepalen aantal PE-punten voor de praktijkstage.

Informatie/downloads

Programma

Inschrijven

Inschrijven specialisatieopleiding Arbeidsmediation

Contact

Neem voor meer informatie en overleg contact op met Iris Ydema, opleidingsmanager Result Mediation

020-2050251

Agenda

Bekijk de volledige agenda van opleidingen, trainingen en andere events.