Specialisatieopleiding arbeidsmediation

Erkend door de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN)

Arbeidsmediators begeleiden in Nederland jaarlijks 20.000 arbeidsconflicten. Steeds meer zijn zij een vaste stap in lastige situaties op de werkvloer. In geëscaleerde verzuimsituaties. Als grootste arbeidsmediationkantoor van Nederland combineert Result Mediation in haar trainingen een ruime praktijkervaring met wetenschappelijk onderbouwde kennis. Voor u betekent dit dat u getraind wordt door mediators die honderden arbeidsmediations hebben begeleid. En dat u zelf ook mee kunt lopen in échte arbeidsmediations.

Na deze opleiding

In het kort

 • 4-daagse training
 • € 1980,- excl. btw
 • 2 mediations meelopen als co-mediator
 • Erkend door de VAN
 • 24 PE punten
 • Relationeel, oplossingsgericht en juridisch
 • Weet u hoe u zich als arbeidsmediator wilt en kunt profileren

 • Houdt u meer controle over het arbeidsmediation-proces

 • Heeft u een goed beeld van het speelveld

 • Kunt u nog meer onderhandelingen op professioneel niveau begeleiden

 • Heeft u basale kennis van de wet- en regelgeving

 • Heeft u praktijkervaring opgedaan

 • Kunt u groepsmediations gestructureerd benaderen

De markt voor arbeidsmediators is een groeimarkt, maar ook het aanbod is groot. U onderscheidt zich van de concurrentie door het speelveld te kennen en te kunnen bedienen. Oog hebben voor de belangen van alle betrokkenen, zonder uw basishouding als mediator geweld aan te doen. Wat als er twee advocaten meekomen? Wat doe je met een verzekeraar die een mening heeft? Hoe communiceer je met de bedrijfsarts? En hoe zit dat dan met de vertrouwelijkheid?

Over Result Mediation

Result Mediation doet al 20 jaar arbeidsmediations. Met 1200 arbeidsmediations per jaar combineert Result Mediation een ruime praktijkervaring met wetenschappelijk onderbouwde kennis. Onze mediators willen met u hun best practices delen, want hoe meer goede mediators er op de markt zijn, hoe groter het vertrouwen in mediation in Nederland. Voor u betekent dit dat u getraind wordt door mediators die honderden mediations hebben begeleid en dat u ook zelf mee kunt lopen in echte arbeidsmediations.

Is dit iets voor mij?

Bent u benieuwd of arbeidsmediation iets voor u is? Kom in contact met één van de trainers die vrijblijvend met u de inhoud van de opleiding doornemen.

De aanpak van de specialisatieopleiding

Elke module bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. In het theoretische deel wordt aan de hand van presentaties, testen en oefeningen kennis overgedragen. In het praktische gedeelte worden situaties gecreëerd waardoor de opgedane kennis in de praktijk kan worden gebracht en beklijft.

Van u als deelnemer wordt een actieve bijdrage verwacht. Er is veel ruimte voor interactie, vragen en case-bespreking. De inhoud van alle modules sluit 1 op 1 aan bij de actuele arbeidsmediationpraktijk.

Praktijk-stage

Als enige opleider in Nederland kan Result Mediation u gegarandeerd mee laten lopen met een ervaren arbeidsmediator. Samen met de lead-mediator bepaalt u hoe groot uw rol in de mediation is. U loopt mee met twee mediations van begin tot eind.

Opleidingsdagen voorjaar 2020

 • Dag 1: dinsdag 11 februari
 • Dag 2: dinsdag 18 februari
 • Dag 3: dinsdag 10 maart
 • Dag 4: dinsdag 17 maart
 • Co-mediation wordt in overleg gepland

of

Opleidingsdagen najaar 2020

 • Dag 1: dinsdag  22 september
 • Dag 2: dinsdag 29 september
 • Dag 3: dinsdag 6 oktober
 • Dag 4: dinsdag 13 oktober
 • Co-mediation wordt in overleg gepland

PE-punten

24 PE-punten (categorie 1a) voor de opleiding en een nader te bepalen aantal PE-punten voor de co-mediation (categorie 1b)

Modules

Module 1: Het proces

 • Hoe informeer je partijen zonder dat ze aan je gaan hangen en ook zonder dat ze je als partijdig ervaren? Wanneer geef je een duw, wanneer hang je achterover. Hoe ga je om met belangen van derde partijen die niet aan tafel zitten? In deze module zetten wij de arbeidsmediator neer. U leert welke waarborgen essentieel zijn voor het proces van een arbeidsmediation. U reflecteert op uw rol in het speelveld van de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Na deze module zult u zelfverzekerder aan uw arbeidsmediations beginnen. Met simpele tips en tricks zult u partijen professioneel benaderen en daarmee vertrouwen geven in het proces en de oplossing. U zult het speelveld overzien. De mediators van Result Mediation zullen hun best practices met u delen.

Module 2: De arbeidsrelatie

 • Deze module gaat over het voortraject en het eerste deel van de arbeidsmediation: hoe ontstaat het arbeidsconflict en hoe bespreek je het. Welk gedrag gaan ze dan vertonen en hoe uit zich dat op de werkvloer? Welke invloed heeft de managementstijl? Wat hebben een werkgever en een werknemer nodig om verder te kunnen?
 • Op elke arbeidsmediation staat tijdsdruk. De arbeidsmediator zoekt naar de balans. Een partij kan het nodig hebben om aandacht te geven aan het verleden, terwijl de ander al naar de toekomst wil. Als mediator heeft u zorg voor communicatie en leert u dit aan het begin  van de arbeidsmediation te benoemen. Er wordt geoefend met non violent communication, de dramadriehoek en de hechtingsdynamiek.
 • Na deze module zult u herkennen hoe een arbeidsconflict is ontstaan en welk gedrag het in stand houdt. U zult geoefend hebben met het bespreekbaar maken hiervan. U zult ervoor kunnen zorgen dat partijen zo voortvarend mogelijk op het punt aankomen waarop zij in staat zijn om samen aan de oplossing te werken.

Module 3: De oplossing

 • In een arbeidsmediation kan het, grofweg, twee kanten op gaan: exit of re-integratie. Afhankelijk van de door partijen gekozen richting, verandert ook de dynamiek in de mediation en daarmee de aanpak en mogelijkheden van de mediator. 50% van de arbeidsmediations door Result Mediation uitgevoerd eindigt in een exit, 40% in werkhervatting, 10% slaagt niet.
 • De derde module begint met het keuze-moment: hoe faciliteer je die keuze? Hoe weet je zeker dat partijen ook écht aan re-integratie willen werken en dat het niet alleen tactiek is? Hoe zorg je ervoor dat partijen elkaars keuze vertrouwen? Wanneer de re-integratie gekozen is, hoe vul je die dan in? Welke afspraken mag je aan tafel maken, waarvoor heb je de bedrijfsarts nodig? Hoe zit het met Tweede Spoor?
 • Maar als het naar een exit gaat? Hoe doe je de scheidingsmelding in een arbeidsrelatie? Hoe maak je daar goede afspraken over? Hoe betrek je adviseurs? Wat zijn de best practice in een exit-onderhandeling. Hoe gaat een pendelmediation?
 • Na deze module kunt u vloeiend de stap maken van het relationele deel naar het oplossingsgerichte deel. U kunt met partijen afspraken maken over de re-integratie en kent daarvoor de spelregels. U kunt een effectieve exit-onderhandeling faciliteren. U zult partijen kunnen begeleiden naar duurzame afspraken.

Module 4: De juridische fase

 • Wanneer er afspraken zijn gemaakt, moeten die goed worden vastgelegd. Dit is de juridische fase van een arbeidsmediation. Wat is hier de rol en de verantwoordelijkheid van een mediator? Hoe ziet een goede beëindigingsovereenkomst eruit? Gaan re-integratieafspraken ook in een vaststellingsovereenkomst? Wat doe je met ziekte en een exit? Wat doet het UWV met een vaststellingsovereenkomst? In deze module bespreekt u alles wat nodig is om tot juridisch deugdelijke overeenkomsten te komen.
 • Na deze module kunt u zelfstandig een beëindigingsovereenkomst opstellen. U kent de basis van het ontslagrecht en bent in staat om partijen hierover te informeren. U kunt ook een plan van aanpak voor re-integratie opstellen.

Module 5: De praktijk

Als enige opleiding in Nederland kan Result Mediation u gegarandeerd mee laten lopen met een ervaren arbeidsmediator. U loopt mee met twee mediations van begin tot eind. In overleg met de lead-mediator bent u meer of minder betrokken.

Opleidingsbrochure ontvangen?

Wilt u meer weten over de Specialisatieopleiding Arbeidsmediation en het bijbehorende programma? In onze brochure leest u direct wat u kunt verwachten.

Docenten

Leon Hoornweg

Leon Hoornweg is jurist en fulltime mediator. Hij is gespecialiseerd in arbeidsmediation en zakelijke mediation.

Leon ontwikkelt en geeft trainingen waarin hij op bevlogen wijze zijn kennis van mediation overbrengt. Met name de omgang met een conflict, het onderhandelen en de rol van de mediator hebben zijn interesse die hij met tal van praktijkvoorbeelden bespreekt. Leon houdt van het geven van interactieve en gevarieerde trainingen die toegespitst zijn op de behoeften van de cursist. Hierbij is het voor hem even belangrijk dat mensen naast het opdoen van kennis veel plezier aan de training beleven.
Leon is ook een veel gevraagd spreker waarin hij ingaat op conflicten op de werkvloer. Aan de hand van voorbeelden uit de zaal bespreekt hij hoe je in een conflict kunt verzanden, maar vooral ook hoe je er weer uitkomt.

Diederik Diercks

Mr. Diederik Diercks is sinds 2010 full time actief op het gebied van mediation en onderhandelen. Hij heeft meer dan 100 arbeidsmediations succesvol begeleid en trainingen op het gebied van gespreksvoering en onderhandelen verzorgd. Hij is opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam en Utrecht en volgde masterclasses onderhandelen van Bruce Patton (Harvard), Chris Voss (ex-FBI) en Richard Birke (JAMS).

Diederik heeft een achtergrond als arbeidsjurist. Hij is een aantal jaar in Italië werkzaam geweest op het Nederlands Consulaat en als werkte 10 jaar als professioneel roeicoach in Italië en Nederland. Binnen Result is hij als Directeur Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie.

Publicaties

– Diercks, Diederik, 2016. “De transitievergoeding in mediation”. Tijdschrift Conflicthantering jaargang 11 (3): p. 49-50.

– Diercks, Diederik, 2016. Casebeschrijving arbeidsmediation: “Re-integratie, vertrouwen, cultuur, duurzaamheid van de oplossing.” Tijdschrift Nederlandse Mediation jaargang 2 (2).

– Diercks, Diederik, 2016. Casebeschrijving arbeidsmediation: “Re-integratie, verbeterplan, verandering van organistatie.” Tijdschrift Nederlandse Mediation jaargang 2 (3).

– Auteur blogposts op https://resultmediation.nl/author/diederik/. Onder meer voor arbeidsmediators relevante juridische onderwerpen zoals “De opzegtermijn”, “Tussentijds opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd” en “Tweede Spoor in mediation”.

Sanne Schreurs

Sanne Schreurs werkt sinds 2002 bij DingemansvanderKind, aanvankelijk alleen als advocaat en sinds 2006 ook als MfN-mediator.

Sanne kent vanuit haar achtergrond als advocaat de belangen die spelen in een arbeidskwestie in een mediation, zowel bij werkgevers als werknemers. Zij is ook langere periodes intern bij organisaties gedetacheerd geweest. Zo heeft Sanne conflicten in arbeidsrelaties begeleid, in een stadium waarin escalatie nog kon worden voorkomen. 

Sanne geeft trainingen aan mediators en juristen over voor mediation relevante onderwerpen in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Zij heeft geschreven voor het Tijdschrift voor Mediation en het tijdschrift Arbeidsrecht over de rol van mediation in het arbeidsrecht en is vaste medewerker Arbeid en Samenwerking van het tijdschrift Nederlandse Mediation. Sanne is lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Opgeleid worden tot arbeidsmediator?

Word nu specialist in arbeidsmediation! Met deze specialisatieopleiding heeft u niet alleen de kans om het vak te leren kennen, maar brengt u het ook direct in de praktijk tijdens uw (optionele) praktijkstage.

 • Profileer u als arbeidsmediator 

 • Houdt controle over het arbeidsmediation-proces

 • Krijg basale kennis van de wet- en regelgeving

 • Start met het begeleiden van onderhandelingen op professioneel niveau

Data voorjaar 2020

Dag 1:  11 februari
Dag 2: 18 februari
Dag 3: 10 maart
Dag 4: 17 maart

De dagen zijn van 09:30 tot  17:30 uur.

Praktijkstage: In onderling overleg.

Data najaar 2020

Dag 1: 22 september
Dag 2: 29 september
Dag 3: 6 oktober
Dag 4: 13 oktober

De dagen zijn van 09:30 tot  17:30 uur.

Praktijkstage: In onderling overleg.

Aantal deelnemers

Maximaal 10 deelnemers in 1 groep.

Locatie

Hoofdkantoor Result Mediation in Weesp.

Op 3 minuten lopen van station Weesp en met gratis parkeergelegenheid.

Opleidingsduur

Vier trainingsdagen en meelopen met twee arbeidsmediations.

Of u twee arbeidsmediations van begin tot eind kan meelopen hangt ook af van uw agenda en flexibiliteit. Wij kunnen u in ieder geval vier mediationgesprekken van 1,5 á 2 uur garanderen.

Taal

Nederlands

Voor wie

Deze opleiding is bestemd voor mediators die zich verder willen specialiseren op het gebied van arbeidsmediation.

Toelatingseisen

Deelnemers hebben een door de MfN erkende basisopleiding mediation gevolgd.

Kosten

€ 1980,-  excl. btw. voor de 4 trainingsdagen en meelopen met twee arbeidsmediations (4 gesprekken).

Bij inschrijving voor 20 december krijgt u 10% korting op de cursusprijs

Incl. locatiekosten en materiaal. Excl. het boek Mediation in arbeidsconflicten.

Literatuur

Het boek Mediation in arbeidsconflicten dient u zelf aan te schaffen.

Punten

24 PE-punten voor de opleiding (categorie 1a) en een nader te bepalen aantal PE-punten voor de praktijkstage (categorie 1b)

Informatie/downloads

Vraag vrijblijvend uw brochure aan

Inschrijven specialisatieopleiding Arbeidsmediation

Neem voor meer informatie en overleg contact op met Iris Ydema, opleidingsmanager of Diederik Diercks, docent en arbeidsmediator.

020-2050251

Bekijk de volledige agenda van opleidingen, trainingen en andere events.