Werkwijze arbeidsmediation

Mediation

Mediation is een gestructureerde bemiddeling. Een neutrale en onafhankelijke mediator begeleidt conflictpartijen naar een oplossing. Een oplossing die voor elke partij acceptabel is. Mediation is vrijwillig; stoppen kan door elke partij en de mediator, op elk gewenst moment. De mediator doet dan vaak nog een laatste poging. Slaagt die niet dan beëindigt de mediator de mediation. Er geldt strikte geheimhouding. De bereikte oplossing is pas bindend na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Result Mediation sluit circa 90 % van de mediations succesvol af.

In onderstaande video kunt u zien hoe een mediationgesprek in werking gaat.

De casemanager informeert

Na een aanvraag voor een arbeidsmediation informeert de casemanager van Result Mediation de werkgever en de werknemer over de mediation, inclusief de gegevens van de mediator. De casemanager maakt de eerste afspraak met de mediator.

Online intake

Aan de hand van de vragen en uw antwoorden kan de mediator zich gedegen voorbereiden. De belangrijkste voordelen van de online intake (met dank aan de Universiteit van Leuven):

  • De mediation verloopt dankzij deze online inventarisatie efficiënter
  • Iedere partij kan zich in haar eigen tempo voorbereiden
  • De partijen hebben geen last van eventuele ‘partijongelijkheid’

De mediator

Vervolgens neemt de mediator contact op met beide partijen en de verwijzer, meestal een arbodienst en soms een rechtsbijstandverzekeraar. De mediator bespreekt, mede op basis van de online intake, hoe de situatie het beste kan worden aangepakt. Na het eerste contact wordt een afspraak gepland.

Mediationgesprek

Tijdens het eerste mediationgesprek wordt de mediationovereenkomst ondertekend, met als doel vrijwilligheid en vertrouwelijkheid voor beide partijen te waarborgen. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. De mediator stimuleert de partijen om op constructieve wijze de situatie te bespreken en tot afspraken te komen. Daarbij heeft de mediator de mogelijkheid om afzonderlijk en vertrouwelijk met beide partijen te spreken.

Oplossing door mediation

Eén bijeenkomst kan al voldoende zijn om tot een oplossing te komen, soms zijn nog enkele vervolggesprekken nodig. De mediator kan de gemaakte afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. In de praktijk betekent dit:

  • In overeenstemming goede werkafspraken maken of
  • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarbij de WW-rechten van de werknemer behouden blijven

De mediator begeleidt de partijen naar een gedegen invulling van de afspraken.

Afronding mediation

Een arbeidsmediation eindigt met het maken van afspraken over de toekomst, na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst door beide partijen. In deze overeenkomst worden de afspraken vastgelegd of de mededeling van de mediator (of één van de partijen) dat de mediation wordt beëindigd zonder resultaat. De beëindiging van een dienstverband wordt altijd in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Hieruit blijkt voor het UWV dat de werknemer niet verwijtbaar werkloos is geworden. Het recht op WW blijft dan behouden.

Rapportage

Tijdens de stappen in het mediationtraject maakt de mediator een voortgangsverslag voor de verwijzer, die daarmee volledig op de hoogte blijft van de procedure. Daarnaast kan de mediator, in overleg met beide partijen, ook contact opnemen met de verwijzer.

Advies van Result Mediation

Bij Result Mediation slaagt ruim 90% van de mediations. Een belangrijke succesfactor is dat elke partij bereid is om zich in te zetten. Soms laat een partij het conflict liever voortduren of wordt gekozen om de rechter in te schakelen. Als partijen het niet eens worden, dan blijft het dienstverband bestaan, inclusief de re-integratieverplichtingen. In complexe situaties overleggen wij graag met u, uiteraard vertrouwelijk, wat mediation in uw specifieke situatie kan bieden. Neemt u daarvoor contact op met een van onze casemanagers.

Voorbeeld van een mediation

In onderstaande video is vanuit een afstudeeropdracht een voorbeeld gemaakt hoe een arbeidsconflict kan gaan. In het voorbeeld kunt u zien hoe een mediationgesprek in werking kan gaan.

Vrijblijvend in contact komen over arbeidsmediation? Kom in contact met Diederik Diercks, sectie arbeidsmediation:

020-2050239

Onze arbeidsmediators werken door het hele land. Zij voldoen als MfN-registermediator aan de hoogste landelijke eisen voor mediators.

Bekijk hier praktijkvoorbeelden van uiteenlopende arbeidsconflicten. Hoe mediation een rol kan spelen bij een bevredigende oplossing.