Nalatenschapsmediation

Mediation

Mediation is een gestructureerde bemiddeling. Een neutrale en onafhankelijke mediator begeleidt conflictpartijen naar een oplossing. Een oplossing die voor elke partij acceptabel is. Mediation is vrijwillig; stoppen kan door elke partij en de mediator, op elk gewenst moment. De mediator doet dan vaak nog een laatste poging. Slaagt die niet dan beëindigt de mediator de mediation. Er geldt strikte geheimhouding. De bereikte oplossing is pas bindend na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Result Mediation sluit circa 90 % van de mediations succesvol af.

Mediation herstelt verstoorde verhoudingen

Het verdelen van een erfenis is vaak een emotioneel proces waarbij door oud zeer conflicten kunnen ontstaan of opnieuw oplaaien. Bij samengestelde gezinnen zijn vaak complexe familierelaties ontstaan en bij familiebedrijven kunnen juist tradities een belangrijke rol spelen. Met nalatenschapsmediation worden kwesties bespreekbaar gemaakt en verstoorde verhoudingen hersteld.

Familiezaken bespreekbaar maken

De nalatenschapsmediator heeft een centrale rol bij het tot stand komen van een evenwichtige overeenkomst. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt naar pre- en post nalatenschapsmediation. Ook voor overlijden kan de nalatenschapsmediation van Result Mediation al helpen om familiezaken bespreekbaar te maken. De mediator begeleidt het totale proces, dus ook de juridische kant. Dit in samenwerking met een netwerk van notarissen en fiscaal-juristen.

Nalatenschap probleemloos afgewikkeld

Een goed opgesteld testament, juridisch en fiscaal, is geen garantie voor een soepele afwikkeling van een nalatenschap. Naast de juridische en fiscale aspecten van een erfenis spelen familiebanden en emoties een grote rol. Kwesties worden op scherp gezet en de gemoederen kunnen hoog oplopen. De nalatenschapsmediator is een specialist die ervoor zorgt dat de nalatenschap probleemloos wordt afgewikkeld.


De nalatenschapsmediators van Result Mediation zijn allen gecertificeerd door de stichting Nalatenschapsmediation.

certif_nalatenschapsmediator_logo

Neem voor meer informatie en overleg contact op met Jan Goossens:

020-2050251

Vind een gespecialiseerde nalatenschapsmediator.

Jan Goossens

Nalatenschapsmediator, gevestigd te Oosterhout en Amsterdam

Klanten over Jan:

“Dhr. Goossens is een aardige man, die goed luistert en zelf ook ideeën naar voren brengt.”

“Zeer sociaal, coöperatieve man.”