91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Sanne Scheurs mediator

Sanne Schreurs

Trainer

Sanne Schreurs, arbeidsmediator

 • Luistert aandachtig naar ieders inbreng
 • Energiek en betrokken
 • Sterk in overstijgend kijken (helikopterview)

Sanne Schreurs is mediator sinds 2006. Vanaf 2010 heeft zij zich verbonden aan Result Mediation. Zij heeft een achtergrond als advocaat arbeidsrecht (van 2009 tot 2021), waardoor zij een goed beeld heeft welke belangen er spelen bij werkgevers en werknemers. Zij houdt zich bezig met arbeidsrechtmediations in de meest brede zin van het woord. Hieronder vallen de ‘klassieke’ arbeidsconflicten, maar het kan ook gaan om conflicten op het gebied van medezeggenschap, conflicten binnen een bestuur, aandeelhouders of in een team. Sanne is geregistreerd bij de Mediators Federatie Nederland en bestuurslid van de Vereniging Arbeidsrechtmediators Nederland. Zij publiceert en geeft regelmatig opleidingen op het gebied van arbeidsmediation. Sanne is redactielid van het Tijdschrift Conflicthantering en vaste medewerker Arbeid en Samenwerking van het vaktijdschrift Nederlandse Mediation.

Hulp nodig?

Sanne Schreurs

Sanne Schreurs aan het woord

Een arbeidsconflict is vrijwel altijd ingrijpend. Belangen als inkomen, loopbaanperspectief, arbeidsvreugde, zelfbeeld, bedrijfsreputatie en het effect van een conflict op de groep spelen een grote rol. Er is bovendien sprake van een juridische context, namelijk de arbeidsovereenkomst. Ik zie mediation als een middel om een oplossing te bereiken waarin deze elementen geïntegreerd zijn. 

Als advocaat ben ik voor langere periodes intern bij organisaties werkzaam geweest en heb daardoor de impact van conflicten op de werkvloer van dichtbij meegemaakt. Ik heb gezien wat voor effect dit heeft op directe betrokkenen, de eerste schil daaromheen en de organisatie als geheel. Het proces waarin betrokkenen samen de regie nemen over de situatie en het zoeken naar een oplossing, met het inzicht dat niet het verleden maar de toekomst beïnvloedbaar is, boeit mij in hoge mate. Hier ligt mijns inziens de belangrijkste voorwaarde voor iedere oplossing. 

Mijn stijl kenmerkt zich als oplossingsgericht en actief, met oog voor het tijdspad dat iedere partij nodig heeft. Wanneer de één sneller stappen wil maken en de ander juist meer tijd nodig heeft, kan dit soms wringen. In mijn ervaring als mediator ben ik ervan overtuigd geraakt dat het voor iedere oplossing cruciaal is dat partijen zich blijven uitspreken naar elkaar, blijven luisteren en bereid zijn oplossingsgerichte gebaren en zorgen van een ander te zien. In een mediation kunnen partijen van mij verwachten dat ik het gesprek langs deze lijnen voer. Ik verwacht van de partijen dat ze daartoe bereid zijn.

Ervaringen & specialisaties

Sinds 2009 meer dan 200 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • Conflicten tussen medewerkers
 • Conflicten tussen leidinggevende en medewerker
 • Conflicten tussen aandeelhouders
 • Samenwerkingsproblemen binnen teams
 • Conflicten binnen familiebedrijven
 • Verschil van inzicht tussen leerlingen en docenten
 • Samenwerkingsproblemen binnen directies en management
 • Verschil van inzicht tussen bestuur en toezichthoudend orgaan.

Sectoren: ruime ervaring in (semi-)publieke sector, zorg en welzijn, vervoersindustrie, zakelijke dienstverlening, detailhandel, culturele en maatschappelijke sector.

Belangen als inkomen, loopbaanperspectief, arbeidsvreugde, zelfbeeld, bedrijfsreputatie spelen een grote rol in een arbeidsconflict. Sanne Schreurs

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nelly van den Herik

Arbeidsmediator

Bekijken

Marjanne van Loon

Arbeidsmediator

Bekijken