91% slagingspercentage
100% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Sanne Scheurs mediator

Sanne Schreurs

ArbeidsmediatorTrainer

Sanne Schreurs, arbeidsmediator

 • Luistert aandachtig naar ieders inbreng
 • Energiek en betrokken
 • Sterk in overstijgend kijken (helikopterview)

Sanne Schreurs is sinds 1999 advocaat en gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Als advocaat staat zij werkgevers en werknemers bij en kent hierdoor de belangen die aan beide kanten spelen. In 2006 volgde Sanne de opleiding tot mediator bij het Amsterdams ADR Instituut. Sindsdien is zij, naast haar werk als advocaat, werkzaam als MfN-registermediator in arbeidskwesties. Vanaf 2010 heeft zij zich verbonden aan Result Mediation. Sanne is lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland, de Mediatorsfederatie Nederland, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij heeft meerdere artikelen geschreven over de rol van mediation in het arbeidsrecht, die zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Mediation en het Tijdschrift voor Arbeidsrecht. 

Hulp nodig?

Sanne Schreurs

Sanne Schreurs aan het woord

Een arbeidsconflict is vrijwel altijd ingrijpend. Belangen als inkomen, loopbaanperspectief, arbeidsvreugde, zelfbeeld, bedrijfsreputatie en het effect van een conflict op de groep spelen een grote rol. Er is bovendien sprake van een juridische context, namelijk de arbeidsovereenkomst. Ik zie mediation als een middel om een oplossing te bereiken waarin deze elementen geïntegreerd zijn. 

Als advocaat ben ik voor langere periodes intern bij organisaties werkzaam geweest en heb daardoor de impact van conflicten op de werkvloer van dichtbij meegemaakt. Ik heb gezien wat voor effect dit heeft op directe betrokkenen, de eerste schil daaromheen en de organisatie als geheel. Het proces waarin betrokkenen samen de regie nemen over de situatie en het zoeken naar een oplossing, met het inzicht dat niet het verleden maar de toekomst beïnvloedbaar is, boeit mij in hoge mate. Hier ligt mijns inziens de belangrijkste voorwaarde voor iedere oplossing. 

Mijn stijl kenmerkt zich als oplossingsgericht en actief, met oog voor het tijdspad dat iedere partij nodig heeft. Wanneer de één sneller stappen wil maken en de ander juist meer tijd nodig heeft, kan dit soms wringen. In mijn ervaring als mediator ben ik ervan overtuigd geraakt dat het voor iedere oplossing cruciaal is dat partijen zich blijven uitspreken naar elkaar, blijven luisteren en bereid zijn oplossingsgerichte gebaren en zorgen van een ander te zien. In een mediation kunnen partijen van mij verwachten dat ik het gesprek langs deze lijnen voer. Ik verwacht van de partijen dat ze daartoe bereid zijn.

Ervaringen & specialisaties

Sinds 2009 meer dan 200 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • Conflicten tussen medewerkers
 • Conflicten tussen leidinggevende en medewerker
 • Conflicten tussen aandeelhouders
 • Samenwerkingsproblemen binnen teams
 • Conflicten binnen familiebedrijven
 • Verschil van inzicht tussen leerlingen en docenten
 • Samenwerkingsproblemen binnen directies en management
 • Verschil van inzicht tussen bestuur en toezichthoudend orgaan.

Sectoren: ruime ervaring in (semi-)publieke sector, zorg en welzijn, vervoersindustrie, zakelijke dienstverlening, detailhandel, culturele en maatschappelijke sector.

Belangen als inkomen, loopbaanperspectief, arbeidsvreugde, zelfbeeld, bedrijfsreputatie spelen een grote rol in een arbeidsconflict. Sanne Schreurs

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Sanne Schreurs

Arbeidsmediator

Bekijken

Willem Hulshof

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediator in International Organisations, Zakelijke mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke mediator

Bekijken

Deze website maakt gebruik van cookies voor de beste gebruikservaring. Ga hiermee akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.