91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Leon Hoornweg mediator

Leon Hoornweg

ArbeidsmediatorMediators in International OrganisationsTrainerZakelijke Mediator

Leon Hoornweg, manager, arbeids- en zakelijk mediator & trainer

 • Brengt beweging in situaties waar men dat niet meer voor mogelijk houdt 
 • Luistert aandachtig en zorgt voor wederzijds begrip
 • Energiek en optimistisch om tot een oplossing te komen 

Leon Hoornweg heeft zich na een economische managementopleiding en rechtenstudie volledig toegelegd op arbeids- en zakelijke mediations. Hij vindt conflicten fascinerend omdat mensen zich hierin vastdraaien, terwijl een kwestie juist beweging als doel heeft. Als mediator ondersteunt Leon mensen op ontspannen wijze en met een heldere aanpak om samen tot een duurzame oplossing te komen. Daarnaast traint hij organisaties, leidinggevenden en (HR-) managers om kwesties aan te pakken zonder zelf onderdeel te worden van het conflict. Dit doet hij door hen de dynamiek van het conflict te leren herkennen en vaardigheden bij te leren om uit de kwestie te komen. 

Hulp nodig?

Leon Hoornweg

Leon Hoornweg aan het woord

In (dreigende) conflictsituaties hebben mensen vaak het gevoel dat er niet écht naar ze geluisterd wordt, waardoor zij klem komen te zitten. Dan is behoefte aan kennis en vaardigheden om te voorkomen dat het conflict verder escaleert. Met mediation kunnen constructieve stappen worden gezet zodat weer naar de toekomst kan worden gekeken.

Mediation is wat mij betreft een sterk gestructureerd proces met drie hoofdfasen: relationeel, oplossing en vastlegging. Het streven is om in deze fasen beweging te vinden. Daarvoor is begrip van elkaars behoeften en belangen essentieel. Dit vormt de basis van de gezamenlijk gedragen duurzame en daarmee juridisch houdbare oplossing. Vervolgens wordt deze op de juiste wijze vastgelegd.

Ik krijg veel energie van het achterhalen van de kern van de kwestie. Vanuit daar kunnen we op een ontspannen wijze samen oplossingen bedenken. Met mijn optimistische, gedreven aanpak weet ik partijen die haaks op elkaar staan of steeds verder uit elkaar lijken te drijven, weer snel dichter bij elkaar te brengen. Zo komen partijen tot een duurzame oplossing, juist in situaties waarvan ze dat zelf niet meer voor mogelijk hielden.

Ervaringen & specialisaties

Sinds 2014 meer dan 500 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • (Internationale) aandeelhoudersgeschillen
 • Zakelijke geschillen
 • Groepsmediations
 • (Internationale) arbeidskwesties
 • Overnamekwesties binnen (familie)bedrijf
 • herstructurering van een stichting, ter voorkoming van verdere escalatie.
 • (Internationale) aandeelhoudersgeschillen
 • Zakelijke geschillen
 • Groepsmediations
 • (Internationale) arbeidskwesties
 • Maatschapkwestie artsen.
 • Groepsmediations
 • Managementconflict Nederlands top 10 bedrijf
 • Burenruzies
 • Internationale arbeidsmediations
 • Conflict maatschap fysiotherapeuten
 • Conflict na overname.
 • Arbeidsconflict tussen arts en assistente
 • Echtscheiding
 • Conflict tussen directeuren aandeelhouders
 • Engelstalige mediations.
 • Logistiek medewerker en manager supermarktketen
 • Ontvlechting maatschap
 • Familieconflict.
Ik beschouw de mediation als geslaagd wanneer partijen na de mediation weer met hun eigen toekomst bezig zijn. Leon Hoornweg

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nelly van den Herik

Arbeidsmediator

Bekijken

Marjanne van Loon

Arbeidsmediator

Bekijken