91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Eric Poll

Eric Poll

Arbeidsmediator

Eric Poll, daadkrachtige arbeidsmediator met kennis van zaken

 • Brengt grote problemen terug tot kleine overzichtelijke onderwerpen
 • Inventief
 • Energiek

Eric Poll is opgegroeid in Amsterdam en woont momenteel in Elst te Gelderland. Na het afronden van zijn VWO heeft hij achtereenvolgens Personeelswerk, de Voortgezette Opleiding Personeelswerk en Bedrijfskunde gestudeerd. Hierna heeft Eric diverse functies in het bedrijfsleven bij zowel profit als non-profit bedrijven vervuld en fungeerde daarnaast als bemiddelaar bij arbeidsconflicten. Eric vond dit zo interessant dat hij besloot dit verder te gaan ontwikkelen. In 2004 heeft hij daarom de opleiding tot mediator in combinatie met arbeidsdeskundige gevolgd en is direct hierna in deze functies getreden. Sinds 2012 is Eric werkzaam bij Result Mediation, maar heeft daarvoor als mediator bij MedRecht gewerkt. Momenteel werkt hij de helft van zijn tijd als mediator voor Result Mediation en de helft van zijn tijd als arbeidsdeskundige voor zijn eigen bedrijf.

Hulp nodig?

Eric Poll

Eric Poll aan het woord

Het conflict of datgene wat partijen (nog) verdeeld, probeer ik terug te brengen tot behapbare brokjes die als losse onderdelen in de mediation worden behandeld. Het geeft mij veel voldoening als we tot een oplossing komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. De oplossing kan het vertrek bij een bedrijf of terugkeer in de eigen functie aan de hand van opgestelde afspraken zijn. 

In een eerste gesprek van de mediation inventariseer ik wat de knelpunten van de partijen zijn, wat hen bezighoudt en wat ze willen bereiken. Tevens bekijk ik wie er betrokken zijn en hoelang het conflict al speelt. Hiermee wordt vaak duidelijk waar we energie en aandacht aan moeten besteden om tot een gerichte oplossing te komen. De partijen bespreken dan onder mijn begeleiding wat er speelt, waar ik doorgaans doorvraag en spiegel om tot de kern te komen. Hierna wordt duidelijk of de partijen samen door willen gaan met de mediation.

Mijn werkwijze kan gekenmerkt worden als direct, transparant en resultaatgericht. Daarnaast handel ik bij elke mediation uiterst integer en houd ik ervan om uitgedaagd te worden. Mijn mediations worden doorgaans succesvol afgerond, wat inhoudt dat er een geschikte uitkomst wordt gevonden die voor beide partijen werkbaar is. Om dit te realiseren schakel ik waar nodig de hulp van onafhankelijke partijen of een bedrijfsarts in.

Inmiddels heb ik talloze mediations gedaan voor verschillende bekende Nederlanders, grote bedrijven op directieniveau en tussen leidinggevenden en medewerkers. Ik verwacht op voorhand niets van de partijen die de mediation ingaan, maar in de basis moeten zij hun best (willen) doen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Ervaringen & specialisaties

Sinds 2008 meer dan 600 mediations afgerond, waaronder:

 • Arbeidsverhouding tussen werknemer en de directie (restaurant)
 • Gewijzigde eisen/competenties die aan medewerkers gesteld worden bij een Gemeente 
 • Vermeende seksuele intimidatie door werkgever/positie werknemer
 • Verloop re-integratietraject bij een kapperszaak.
 • Inzet van accountmanager na lange tijd van ziekte en begeleiding door werkgever
 • Verloop van het re-integratie traject/verwachtingen werkgever/Houding/gedrag werknemer
 • Kosten van nieuwe interim directeur/omgaan met veranderingen/samenwerking
 • Verstoorde samenwerkingsrelatie tussen medewerkster en haar werkgever/notaris. 
 • Conflict tussen tandarts en twee assistentes over ongewenste intimiteiten
 • Conflict tussen golfleraar en zijn werkgever over diens functioneren
 • Conflict tussen salesmanager en zijn werkgever over vermeende afspraken die werkgever niet zou zijn nagekomen (honorering/promotie)
 • Conflict over het werkrooster.
 • Conflict over de vervulling van een functie door de medewerker van de supermarkt vestiging en de manager
 • Conflict over verschil van inzicht tussen 2 directeuren m.b.t. onderlinge taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Groepsmediation/samenwerkingsprobleem in een huisartsenpraktijk
 • Verschil van inzicht tussen een medewerker en zijn directeur over de invulling van zijn functie en de daarbij behorende honorering.
 • Verschil van inzicht over de invulling van een functie door een medewerker en haar leidinggevende
 • Arbeidsconflict tussen een medewerker en apotheker m.b.t. het optreden van de medewerker, de verrekening van het salaris en achterstallig loon. Het inbrengen van een accountant in mediation om tot juiste berekening te komen.
 • Conflict tussen eigenaar van een restaurant en zijn kok m.b.t. de werkwijze van werknemer
 • Conflict tussen eigenaar van rijwielhandel en zijn medewerker over zijn taken en de invulling daarvan.
 • Groepsmediation in het bestuur van een zwembad over de onderlinge wijze van communicatie
 • Conflict bij een ingenieursbureau tussen een medewerker en zijn leidinggevende over de hoeveelheid werk en de onderlinge samenwerking
 • Conflict tussen werknemer en zijn collega’s, deels als gevolg van een traumatische voorgeschiedenis bij werknemer
 • Samenwerkingsrelatie tussen manager en regiodirecteur bij een landelijke supermarktketen.
Ik houd ervan om uitgedaagd te worden Eric Poll

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nelly van den Herik

Arbeidsmediator

Bekijken

Marjanne van Loon

Arbeidsmediator

Bekijken