91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons
Mediator Carine van Cleeff

Carine van Cleeff

Arbeidsmediator en zakelijke conflicten
ArbeidsmediatorVertrouwenspersoon

Balans tussen empathie en zakelijkheid

  • Open en geïnteresseerd
  • Arbeidsrecht jurist met brede zakelijke ervaring
  • Pragmatisch en oplossingsgericht

Carine van Cleeff is een gedreven mediator, gespecialiseerd in arbeidsconflicten en zakelijke geschillen. Na het afronden van haar rechtenstudie met specialisatie arbeidsrecht is zij in het bedrijfsleven gaan werken. Hier heeft zij ruim 15 jaar gewerkt in commerciële (management) posities in de financiële sector en als marketeer voor consumenten producten. Dit maakt dat zij zich, naast haar gedegen kennis van het arbeidsrechtelijke kader, goed kan inleven in werksituaties en de belangen die er spelen op de werkvloer. In haar werk heeft Carine regelmatig te maken gehad met conflictsituaties waar zij een verbindende en oplossingsgerichte rol had. Vanuit deze achtergrond is zij zich steeds meer gaan toeleggen op mediation, waar ze inmiddels als MfN-registermediator ruime ervaring in heeft. Naast haar werk als arbeidsmediator zet Carine zich in als Buurtbemiddelaar bij conflicten tussen buren.

Hulp nodig?

Carine van Cleeff

Arbeidsmediator en zakelijke conflicten

Carine van Cleeff aan het woord

Als mediator bij arbeidsconflicten en zakelijke conflicten help ik werknemers, leidinggevenden, managementteams of besturen om impasses om te zetten in toekomstbestendige oplossingen. Door in een onpartijdige en onafhankelijke rol aan tafel te zitten, help ik mensen om wél een constructief gesprek te voeren. Ik help (juridische) inhoud, emoties, en behoeftes te scheiden, zodat er vervolgens naar boven kan komen wat belangrijk is voor een toekomstbestendige oplossing. Het geeft veel voldoening als het betrokkenen op deze manier lukt om samen een einde te maken aan de negatieve situatie zodat iedereen weer verder kan met de toekomst.

Mensen in conflict boeit me. Ik vind het fascinerend hoe mensen uit één situatie twee verschillende waarheden kunnen creëren. Maar tegelijk vind ik het pijnlijk hoe een conflictsituatie alles overheersend kan worden in een leven en enorm veel negativiteit teweeg brengt. Zowel op persoonlijk niveau, maar een conflict heeft vaak ook grote impact binnen een organisatie.

Ik zie vaak om me heen dat mensen door hun gedrag de situatie steeds verder laten escaleren. Emoties maken vaak dat het aangaan van het gesprek moeilijk is, of dat het simpelweg niet lukt om het gesprek constructief te laten verlopen. Ik ben ervan overtuigd dat veel impasses kunnen worden opgelost door het gesprek juist aan te gaan in plaats van dit te vermijden of “met modder” te blijven gooien.

Ik verwacht van betrokkenen die mediation aangaan dat zich openstellen en dat zij bereid zijn om naar het verhaal van de ander te luisteren. Ondanks dat vertrouwen in een oplossing lang niet altijd volledig aanwezig zal zijn, verwacht ik wel dat mensen zich willen inzetten om tot een oplossing te komen.

Onze mensen

Rob Zonneveld

Arbeidsmediator

Bekijken

Paul Smeele

Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nicolaas van Everdingen

Arbeidsmediator, Zakelijke Mediator

Bekijken

Nelly van den Herik

Arbeidsmediator

Bekijken

Marjanne van Loon

Arbeidsmediator

Bekijken