Paul Smeele

Arbeidsmediator, gevestigd te Hilversum

Klanten over Paul:

“De gesprekken waren bijzonder prettig en vooral begripvol.”

“Ervaren, doortastend, rustig, zeer professioneel.”

Paul Smeele is registermediator met een bedrijfskundige achtergrond. Hij begon zijn carrière bij de KLM als bedrijfskundige om vervolgens na een aantal jaren een carrièreswitch te maken; hij is nu gepensioneerd als gezagvoerder Boeing 747.

Gedurende zijn loopbaan is Paul onder meer betrokken geweest bij complexe fusiebesprekingen, coaching van collega’s en het begeleiden van groepen in overlegsituaties. Daarnaast is hij jarenlang vertegenwoordiger geweest bij nationale-, Europese en –mondiale organisaties die zich bezig houden met wet- en regelgeving op luchtvaartgebied. Zijn taalvaardigheid in het Engels, Frans en Duits was hierin instrumenteel. De afgelopen jaren is zijn focus meer gericht geweest op mediation en bemiddeling in alle lagen van het bedrijfsleven, service verlenende- en non-profit organisaties. Daarnaast heeft hij ervaring in complexe mediations binnen familiebedrijven.  Sinds 2011 is Paul als mediator en bemiddelaar verbonden aan Result Mediation.

“Voorwaarde voor een succesvolle mediation is dat er ruimte en bereidheid gecreëerd wordt om te onderhandelen. Door rust te brengen in het onderlinge overleg en aandacht te schenken aan emoties en belangen, ondersteun ik de partijen in het mediationproces. Tijdens de mediation blik ik natuurlijk ook terug op het verleden en wat daar gebeurd en gezegd is. Daarna zal het vizier echter snel op de toekomst gericht worden, teneinde op een efficiënte  wijze tot een gedragen oplossing in de zaak te komen.

Bekijk hier een uitgebreid CV (PDF)