Eric Poll

Arbeidsmediator, gevestigd te Elst (nabij Arnhem)

Klanten over Eric:

“Kordate man, vaktechnisch goed op de hoogte, straalde rust uit.”

“Prettige toegankelijke man om mee te praten. Hij luistert oprecht en heeft in mijn geval gezorgd voor een werkbare oplossing.”

Eric is geboren in Parijs, opgegroeid in Amsterdam en woont al jaren in Elst (Gelderland). Hij studeerde na zijn VWO opleiding achtereenvolgens HBO Personeelswerk, de Voortgezette Opleiding Personeelswerk en Bedrijfskunde als ook talloze management- en vakgerichte cursussen en trainingen. Ook doorliep hij de opleidingen voor register mediator en register arbeidskundige. Eric heeft diverse functies in het bedrijfsleven vervuld (personeelsmanager als ook operationeel manager). Eric omschrijft zichzelf als een nuchter type. Hij kan goed luisteren, ondernemend, resultaatgericht en transparant in zijn handelen. Hij heeft circa 14 jaar ervaring in het bemiddelen in arbeidsconflicten, waarbij zowel de juridische kant als de menselijke kant in het oog gehouden worden. Eric is sinds 2012 werkzaam bij Result. Daarvoor heeft bij Medrecht gewerkt als mediator. Hij heeft veel ervaring met arbeidsconflicten zowel in het MKB als binnen grote bedrijven of non-profit organisaties, op alle niveau’s. In ongeveer 60% van de arbeidsconflicten waarin hij als mediator optrad kwamen partijen tot een exit-regeling in de andere 40% werden afspraken gemaakt over de werkhervatting.

“Door mediation kan een conflictsituatie of een dreigend conflict weer vlot getrokken worden, om uiteindelijk tot een goede oplossing te komen voor alle partijen. Meestal weet ik al na één gesprek of partijen constructief met elkaar de samenwerkingsrelatie willen voortzetten of in overleg de relatie willen beëindigen. Ik exploreer met partijen hetgeen wat hen verdeelt en vervolgens vergroot ik aan de hand van de verschillende scenario’s hun inzicht opdat zij zelf tot de uiteindelijke oplossing van hun geschil kunnen komen. Als arbeidsmediator weet ik waar partijen rekening mee dienen te houden in hun arbeidsverhouding. De inbreng van mijn kennis over sociale wet- en regelgeving komt de voortgang van de mediation ten goede.”

Ervaring:

2016

40 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • conflict over de vervulling van een functie door de medewerker van de supermarkt vestiging en de manager
 • conflict over verschil van inzicht tussen 2 directeuren m.b.t. onderlinge taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • groeps mediation/samenwerkingsprobleem in een huisartsen praktijk
 • verschil van inzicht tussen een medewerker en zijn directeur over de invulling van zijn functie en de daarbij behorende honorering.

2015

45 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • verschil van inzicht over de invulling van een functie door een medewerker en haar leidinggevende
 • arbeidsconflict tussen een medewerker en een apotheker. M.b.t. het optreden van de medewerker, de verrekening van het salaris en achterstallig loon. Het inbrengen van een accountant in mediation om tot juiste berekening te komen
 • conflict tussen eigenaar van een restaurant en zijn kok m.b.t. de werkwijze van werknemer
 • conflict tussen eigenaar van rijwielenhandel en zijn medewerker over zijn taken en de invulling daarvan.

2014

50 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • groepsmediation in het bestuur van een zwembad over de onderlinge wijze van communicatie
 • conflict bij een ingenieurs bureau tussen een medewerker en zijn leidinggevende over de hoeveelheid werk en de onderlinge samenwerking
 • conflict tussen werknemer en zijn collega’s, deels als gevolg van een traumatische voorgeschiedenis bij werknemer
 • samenwerkingsrelatie tussen manager en regio directeur bij een landelijke supermarkt keten.