Dominique Nelissen

Arbeidsmediator, gevestigd te Maastricht

Dominique Nelissen studeerde arbeids- en organisatiepsycholoog in Amsterdam en bestuurlijke informatiekunde in Tilburg. Hij heeft zijn sporen verdiend op het gebied van human resource management binnen het bankbedrijf en binnen de advocatuur, accountancy en management consultancy. Hij deed dat vanuit verschillende rollen: als organisatieadviseur en als HR-eindverantwoordelijke.

Dominique startte in 1999 als zelfstandig adviseur, MfN Registermediator en trainer. Als trainer is hij gespecialiseerd in samenwerken, onderhandelen en mediation. Als hoofd trainer van de MfN basisopleiding heeft hij inmiddels meer dan 2.000 mensen opgeleid tot MfN register mediator.

Als mediator is hij voornamelijk actief op het gebied van arbeidsmediation, samenwerkingsproblemen waaronder binnen maatschappen, en letselschadezaken.
Als adviseur werkt hij op de gebieden HR en samenwerken en conflictmanagement en rekent grote professionals-organisaties tot zijn cliënten: advocaten, notarissen, fiscalisten, organisatieadviseurs en procesmanagers.

Op het gebied van mediation publiceerde hij verschillende artikelen.
Dominique Nelissen is MfN Registermediator en gevestigd in Maastricht