conny-witjens

Connie Witjens

Arbeidsmediator, gevestigd te Utrecht

Klanten over Connie:

“Ik wil je hartelijk bedanken voor jouw mediation. Je hebt een goede eerlijke, resultaatgerichte stijl en gaat de confrontatie aan op een stijlvolle vriendelijke manier. Het was een genoegen om kennis met je te maken.”
“Vertrouwenwekkend, integer en plezierig.”
“Professioneel en resultaatgericht.”

Connie is MfN-registermediator en doet sinds 2009 ruim 100 arbeidsmediations per jaar. Daarnaast heeft Connie als mediator ervaring in buren-conflicten en het begeleiden van echtscheidingen. Zij is specialist op het gebied van re-integratie, Wet Verbetering Poortwachter, arbeidsrecht en andere relevante onderwerpen die te maken hebben met arbeidsrelaties. Connie heeft verschillende functies bekleed in het bedrijfsleven, bij een grote verzuimverzekeraar en een re-integratiebedrijf. Connie heeft oog voor zowel de menselijke- als de zakelijke aspecten van de relatie.

“Een conflict werkt vaak verlammend. Mensen komen in een soort impasse en graven zich in. Mijn grootste uitdaging als mediator is om mensen weer in beweging te krijgen. Dat doe ik vanuit een neutrale houding en op een coachende manier. De verantwoordelijkheid voor de oplossing blijft bij de deelnemers zelf. Als mediator ondersteun ik hen bij het vinden van overeenstemming. Het mooie van mediation vind ik dat het is gebaseerd op het streven naar een win-win situatie. Als het goed gaat zijn er geen verliezers. Nog mooier is het als men het conflict kan gaan zien als een kans op iets nieuws, iets beters.”

Ervaring:

2018

95 dossiers succesvol afgerond, waaronder:

 • Een schoonmaakbedrijf waar verschillen in culturele achtergronden tot miscommunicatie leidde.
 • Een tandartspraktijk waar de overspannen werkgever een “angstcultuur” bleek te voeden.
 • Een advocatenkantoor op de Zuidas waar de (te) hoge arbeidsethos destructief bleek voor zowel werknemer als de organisatie.

2017

129 dossiers succesvol afgerond, waaronder:

 • Een echtscheiding waarbij de rol als ouders van de nog jonge kinderen op nummer “1“ kon blijven staan.
 • Een arbeidsmediation bij een politieke partij waarbij de ideologie tot een intern conflict leidde.
 • Een toprestaurant waar werk en privé teveel verstrengeld raakten.

2016

104 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • conflict over een afvloeiingsregeling bij een groot, beursgenoteerde onderneming
 • conflict over een wijziging van functie bij rozenkwekerij
 • conflict bij een internationaal elektronica bedrijf over het functioneren van een werknemer.

2015

99 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • conflict in een restaurant tussen leidinggevende en medewerker over omgangsvormen
 • conflict over erfafscheiding tussen buren
 • groepsmediation in een gemeente instelling.

2014

107 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • conflict bij een ICT bedrijf tussen werknemer en leidinggevende over declarabiliteit
 • conflict over arbeidsvoorwaarden bij een accountantskantoor
 • conflict koekjesfabriek tussen directie en een leidinggevende over stijl leidinggeven.

2013

125 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • conflict in een apotheek tussen de apotheker en de apothekersassistente inzake samenwerkingsproblematiek
 • conflict in een maatschap van longartsen over de hiërarchie in de maatschap
 • conflict in de samenwerking op een advocatenkantoor tussen een advocaat en zijn secretaresse.

2012

105 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • conflict bij een verzekeraar over de condities waaronder de arbeidsrelatie kan worden verbroken
 • conflict over arbeidscondities bij een Ministerie
 • conflict in een loodgietersbedrijf over de uit te voeren werkzaamheden.

2011

113 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • conflict in een praktijk voor Orthodontie tussen 2 orthodontisten
 • conflict in de samenwerking in een Huisartsenpraktijk tussen Huisarts en de doktersassistente
 • een conflict in een woningcorporatie tussen 2 medewerkers.

2010

79 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • een conflict bij de jeugdopvang tussen werkgever en werknemer over de uitvoering van de werkzaamheden
 • een conflict in een groot schoonmaakbedrijf tussen leidinggevende en werknemer over de bedrijfscultuur
 • een conflict bij een Provincie over omgangsvormen.

2009

91 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • een conflict in een Kinderdagverblijf over verbeterplan taalvaardigheden werkneemster
 • een conflict bij een grote uitzendorganisatie over verstoorde arbeidsverhouding
 • een conflict bij telecombedrijf over re-integratie.