Charles Luijten

Arbeidsmediator, gevestigd te ’s-Hertogenbosch

Klanten over Charles:

“Integere, goede luisteraar die tot kern doordringt, rustig, aandachtig, heldere verwoording, zorgt voor een snelle afwikkeling.”

“Professioneel, efficiënt en effectief. Fijne persoon in de omgang.”

Charles Luijten woont in Den Bosch en werkt het meest in Noord Brabant. Hij is vanaf 2003 werkzaam als mediator. Hij neemt meer dan 100 mediations per jaar in behandeling. Hij is als peerreviewer verbonden aan de kwaliteitstoetsing van mediators in opdracht van de Stichting Kwaliteit Mediators en heeft een bescheiden coachingspraktijk voor mensen in een zakelijke omgeving. Zijn specialisme ligt in arbeidsmediations met een gedegen kennis van het arbeidsrecht. Hij is uitstekend op de hoogte van regelgeving in de verzuimbegeleiding. Vanuit zijn achtergrond als Sociaal Agoog en Manager in de welzijnssector weet hij uitstekend om te gaan met zowel zakelijke als emotionele belangen.

“Soms is een sturende en soms een coachende aanpak nodig om deelnemende partijen te ondersteunen. Als neutrale en onpartijdige procesbegeleider ondersteun ik partijen om met respect voor de onderlinge relatie tot overeenstemming te komen. Partijen zijn zelf verantwoordelijk om de kwestie aan te pakken. Mijn rol is om duidelijkheid te stimuleren en partijen te ondersteunen in het maken van keuzes. Als arbeidsmediator weet ik waar partijen rekening mee dienen te houden in hun arbeidsverhouding.”

Terug naar overzicht arbeidsmediators

Ervaring

2018

99 mediations afgerond, waaronder

 • een mediation in het primair onderwijs waarbij constructieve afspraken over herplaatsing bij een andere school zijn gemaakt
 • een mediation bij een taxibedrijf waarbij een schadekwestie is besproken en financiële afspraken zijn gemaakt
 • een mediation in een tandartsorganisatie over herstel van de onderlinge verhoudingen.

2017

90 mediations afgerond, waaronder

 • een mediation met een familiebedrijf waarbij verheldering nodig was over de verstrengeling tussen de familiaire band en de zakelijke verbintenissen
 • een mediation binnen een grote zakelijke onderneming waarbij door reorganisatie geschoven moest worden met functies, taken en bevoegdheden
 • een mediation bij een middelgrote onderneming waarbij de werkgever en een medewerker met een langdurend dienstverband respectvol de arbeidsrelatie hebben beëindigd.

2016

112 mediations afgerond, waaronder

 • een mediation met een advocatenkantoor waarbij een conflict speelde binnen afspraken over invulling van het patroonschap
 • een mediation in wisselende samenstelling van gesprekspartners met een scholengemeenschap over het bepalen van een verbetertraject en het herstel van vertrouwen
 • een mediation met een vrijwilligersorganisatie die werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt waarbij afspraken zijn gemaakt over herstel vertrouwen met het gaan werken bij een zusterorganisatie.

2015

129 mediations afgerond, waaronder

 • een mediation bij een groot industrieel bedrijf met een co-mediator over een veilige en duurzame werkplek
 • een mediation met een klein technisch bedrijf waarbij behalve de zakelijke relatie ook de privé-relatie geëindigd is met constructieve afspraken met meerdere vaststellingsovereenkomsten
 • een mediation met een horecaorganisatie die met verstandelijk gehandicapte medewerkers werkt waarbij in goed overleg de arbeidsrelatie geëindigd is.

2014

126 mediations afgerond, waaronder

 • een mediation bij een overheidsinstelling over wijziging functie en daarbij komende arbeidsvoorwaardelijke afspraken
 • een gecombineerde familie- en arbeidsmediation bij een bloemenwinkel over beëindiging van de samenwerkingsrelatie met constructieve afspraken over de communicatie naar buiten
 • een mediation bij een landelijke provider inzake telefoondiensten over de stijl van leidinggeven en herstel vertrouwen in de samenwerking.

2013

118 mediations afgerond, waaronder

 • een groepsmediation met een commerciële verkooporganisatie waarbij gestart is met een individuele mediation en opgeschaald is naar het team
 • een groepsmediation met een technisch bedrijf van waaruit een individuele mediation voortkwam en zodoende toegewerkt werd naar een oplossing
 • een mediation met een architectenbureau waar in verschillende samenstellingen van gesprekspartners met elkaar gesproken is om het vertrouwen te herstellen.

2012

104 mediations afgerond, waaronder

 • een mediation bij een tandartspraktijk met een groot verloop van medewerkers waarbij het vertrouwen in de samenwerking een terugkerend thema was
 • een mediation bij een familiebedrijf waarbij de zakelijke arbeidsrelatie verbroken is met respect en herstel voor de privérelatie
 • een mediation bij een horecagelegenheid waar met onvoldoende kennis van wettelijke regelgeving arbeidsvoorwaardelijke misstanden waren ontstaan.

2011

107 mediations afgerond, waaronder

 • een groepsmediation bij een tandtechnisch bedrijf waarbij het vertrouwen binnen het team hersteld is
 • een mediation binnen een scholengemeenschap over het beëindigen van de samenwerkingsrelatie na een vertrouwensbreuk
 • een mediation met een gemeente waar na een reorganisatie onduidelijkheid was ontstaan over taken en bevoegdheden.

2010

81 mediations afgerond, waaronder

 • een mediation met een instelling voor Maatschappelijke Dienstverlening over het beëindigen van de samenwerkingsrelatie
 • een groepsmediation met 2 teams in een ziekenhuis waarbij samenwerkingsafspraken worden gemaakt
 • een mediation bij een uitvaartorganisatie waarbij spanningen zijn ontstaan door een bedrijfsoverdracht en er arbeidsvoorwaardelijke en zakelijke afspraken gemaakt worden.

2009

90 mediations afgerond, waaronder

 • een groepsmediation met een tandartsenmaatschap op verwijzing van de rechtbank waarbij de maatschap gesplitst is
 • een conflict over een ongewenste omgangsvorm waarbij partijen uiteindelijk in goed overleg de arbeidsrelatie eindigen
 • een conflict binnen een restaurant over de taken van de chef-kok.

2008

47 mediations afgerond, waaronder

 • een groepsmediation met een maatschap in een ziekenhuis
 • een conflict tussen een medewerker en de leidinggevende over samenwerking
 • een conflict over een vertrouwensbreuk waarbij de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden is geëindigd.

2001 – 2007

Als Bedrijfsmaatschappelijk Werker regelmatig conflictbegeleiding geboden in uiteenlopende kwesties.