Astrid Kraag

Arbeidsmediator, gevestigd te Wageningen

Klanten over Astrid:

“Een vriendelijke, rustige persoon die er alles aan deed om ook werkelijk tot oplossingen te komen.”

“De mediator was prettig in gesprek en professioneel.”

Astrid Kraag is sinds 2007 werkzaam als mediator. Haar drijfveer is het om cliënten in staat te stellen de eigen verantwoordelijkheid te nemen en daardoor weer keuzes te kunnen maken. Zij laat degenen die bij haar aan tafel komen graag inzien dat luisteren kan bijdragen aan het bereiken van je eigen doel. Verder is zij in staat om suggesties te doen voor het verbeteren van de communicatie. Voortvarendheid en humor zijn sleutelwoorden als het om haar werkwijze gaat. Astrid is tevens arbeidsrecht-advocaat.

“Voorwaarden voor een succesvolle mediation zijn: ruimte en bereidheid om te onderhandelen. Uit ervaring blijkt dat de echte onderhandelingsruimte vaak pas tijdens de mediation ontstaat als duidelijk wordt waar het de ander werkelijk om gaat. In mediation kunnen de belangen op tafel komen, omdat partijen hun strategische standpunten risicoloos kunnen laten varen. De mediator spreekt immers met partijen geheimhouding af ten aanzien van hetgeen tijdens de mediation wordt besproken. Van mij als mediator mag u verwachten dat een ieder wordt aangesproken op zijn eigen aandeel in dat wat u verdeeld houdt en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om daar een oplossing voor te vinden.”