Mediationvaardigheden voor de HR-professional

Heb jij te maken met werknemers die slachtoffergedrag vertonen? Met leidinggevenden die het handiger kunnen aanpakken? Ontdek wat je in conflictsituaties nog meer kunt doen. Leer herkennen hoe een conflict werkt. En hoe je invloed hebt op de ruziënde partijen. Zorg met deze korte training dat jij binnen jouw bedrijf  de conflictspecialist wordt. 

In het kort

 • 2-daagse training 20 en 21 november 2019
 • € 1050,-
 • Door ervaren arbeidsmediators en trainers
 • Voor HR professionals
 • Kennis van conflictdynamiek
 • Vaardigheden om een conflict mee op te lossen
 • Zelf uit het conflict blijven
 • Omgaan met lastige werknemers en leidinggevenden

Op het moment dat er spanningen zijn binnen een bedrijf gaat men ten rade bij HR. Je komt als HR-professional dan tussen twee vuren. Je wil de directie en de medewerkers beiden bijstaan. En een neutrale positie in de gespannen verhoudingen behouden. In deze cursus ontwikkel je vaardigheden waarmee je met meer vertrouwen conflictsituaties kunt begeleiden en bij kunt dragen aan de oplossing. Je leert hoe mensen in en uit conflict komen, welke rol je als HR-professional kan hebben om een conflict te de-escaleren en vlot te trekken. Je oefent de mediationvaardigheden die je nodig hebt om op effectieve wijze conflictprocessen te begeleiden.

Conflicten kosten tijd, geld en (negatieve) energie.

Arbeidsconflicten kosten veel geld en escaleren omdat er niet voldoende kennis en vaardigheden zijn met betrekking tot conflicthantering. Mensen lopen weg van een conflict of ontkennen het. Totdat zich groepjes vormen en het escaleert. Of totdat werknemers zich ziek melden. HR-professionals worden door een leidinggevende of door een werknemer op de hoogte gesteld van een verstoorde arbeidsrelatie. En kunnen dan ineens de verantwoordelijkheid voor het probleem krijgen. Wij geven HR-professionals praktische tools en ontwikkelen vaardigheden zodat ze professioneel en vaardig conflictsituaties kunnen begeleiden en bij kunnen dragen aan de oplossing. Ook is de HR-professional beter in staat ontevreden werknemers en dreigende conflictsituaties te herkennen. En de leidinggevende te coachen in het voorkomen van een conflict.

Wat ga je doen in de training?

Wij combineren theoretische kennis van mediation en conflicthantering met het oefenen van praktische vaardigheden onder leiding van ervaren mediators. Je leert hoe je mediationvaardigheden kan toepassen in de dagelijkse praktijk. Je krijgt inzichten in het menselijk gedrag opgedaan in neurowetenschappelijk onderzoek in de afgelopen tien jaar.

Wat levert het op?

Een zelfverzekerde en ter zake kundige HR-professional die in conflictsituaties met zelfvertrouwen de medewerker en leidinggevende professioneel kan ondersteunen en begeleiden. Je weet in conflictsituaties de juiste vragen te stellen en tools in te zetten. Ook leer je dreigende (arbeids)conflicten tijdig te signaleren en sneller en beter te herkennen wat er werkelijk speelt. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Een betere begeleiding van conflictsituaties leidt tot minder mentaal en fysiek verzuim, verloop en juridische procedures. Eén dag verzuim kost gemiddeld €250. Eén zieke fte per jaar € 50.000,-. Daarnaast kijkt iedereen altijd mee. Het hele bedrijf ziet hoe er wordt omgegaan met een lastige situatie. Als ze zien dat dit goed gebeurt, zullen ze zich veiliger voelen.

Is dit iets voor mij?

Ben je benieuwd of deze training iets voor jou is? Kom in contact met één van de gespecialiseerde trainers die vrijblijvend met jou de inhoud van de opleiding doornemen.

Na deze cursus

 • Kunt u met meer kennis en vaardigheden arbeids(conflicten) begeleiden

 • Heeft u meer vertrouwen in wat uw rol en positie is als conflictbegeleider in uw organisatie

 • Kunt u (dreigende) conflictsituaties eerder signaleren en herkennen

 • Heeft u kennis van het verloop in een conflict

 • Weet u hoe mensen reageren mensen in conflicten (conflictgedrag)

 • Weet u welk stappenplan u moet volgen in conflictsituaties

 • Weet u hoe u kunt luisteren zodat mensen zich gehoord voelen

 • Heeft u betere mediationvaardigheden en kunt u deze in de gesprekken toepassen om tot de kern van het probleem te komen

 • Weet u wanneer u verder moet verwijzen

 • Heeft u zowel praktische handvatten en vaardigheden om met conflicten om te gaan zodat u hier zelf minder tijd en energie aan kwijt raakt

Ervaren trainers

Uw trainers zijn Leon Hoornweg en/of  Dominique Nelissen, ieder met uitgebreide kennis en ervaring in het mediationvak.

Leon Hoornweg

Leon Hoornweg is jurist en fulltime mediator. Hij is gespecialiseerd in arbeidsmediation, zakelijke mediation en familiemediation. .

Leon ontwikkelt en geeft trainingen waarin hij op bevlogen wijze zijn kennis van mediation overbrengt. Met name de omgang met een conflict, het onderhandelen en de rol van de mediator hebben zijn interesse die hij met tal van praktijkvoorbeelden bespreekt. Leon houdt van het geven van interactieve en gevarieerde trainingen die toegespitst zijn op de behoeften van de cursist. Hierbij is het voor hem even belangrijk dat mensen naast het opdoen van kennis veel plezier aan de training beleven.
Leon is ook een veel gevraagd spreker waarin hij ingaat op conflicten op de werkvloer. Aan de hand van voorbeelden uit de zaal bespreekt hij hoe je in een conflict kunt verzanden, maar vooral ook hoe je er weer uitkomt.

Bekijk LinkedIn

Dominique Nelissen - Docent MfN Basisopleiding mediationdrs. D.J.M. (Dominique) Nelissen

Dominique Nelissen studeerde arbeids- en organisatiepsychologie in Amsterdam en bestuurlijke informatiekunde in Tilburg. Tot 1999 werkte hij op het gebied van human resources binnen het bankbedrijf en binnen advocatuur, accountancy en management consultancy. Hij deed dat vanuit verschillende rollen: als organisatieadviseur en als HR-eindverantwoordelijke. In 1999 startte hij als zelfstandig adviseur, MfN Registermediator en trainer.

Als trainer is hij gespecialiseerd in samenwerken, onderhandelen en mediation. Als mediator is hij voornamelijk actief op de volgende gebieden: werkgever-werknemer, samenwerkingsproblemen waaronder maatschappen, en letselschadezaken. Als adviseur werkt hij op de gebieden HR en samenwerken en conflictmanagement en rekent grote professionals-organisaties tot zijn cliënten: advocaten, notarissen, fiscalisten, organisatieadviseurs en procesmanagers. Op het gebied van mediation publiceerde hij enkele keren.

Bekijk LinkedIn

 

Data

donderdag 20 en vrijdag 21 november 2019

of

maandag 24 en dinsdag 25 februari 2020

Aantal deelnemers

minimaal 6, maximaal 10

Doelgroep

HR-professionals

Locatie

Weesp

Opleidingsduur

2 dagen

Taal

Nederlands

Kosten

€1050,- excl. btw incl. lunch en materiaal

PE-punten

12 PE punten

Programma

Dag 1:  09:00 – 17:00 uur

Mediation en de rol van HR managers in conflictsituaties

Dag 2:  09:00 – 17:00 uur

Mediationvaardigheden & doorverwijzen

Schrijf u in voor de cursus Mediationvaardigheden voor de HR-professional

Voor meer informatie neemt u contact op met Result Mediation via 020-2050239 of
opleidingen@resultmediation.nl  Vraag naar Iris Ydema

Bekijk de volledige agenda van opleidingen, trainingen en andere events.