Groepsmediation

Conflictoplossing in breder verband

Met groepsmediation worden conflictoplossing binnen een bedrijf in breder verband aangepakt. Tijdens de groepsmediation worden doelen gesteld voor het eindresultaat en worden de deelnemers, aan de hand van gestructureerde verheldering van het conflict, ondersteund. In de praktijk gaat het meestal om het verbeteren van de samenwerking, het versterken van vertrouwen en het borgen van een constructieve gezamenlijke toekomst.

Werkwijze groepsmediation

De werkwijze bij een groepsmediation bestaat uit de volgende drie stappen:

  1. Inventarisatie: de beleving van de afzonderlijke partijen, het benoemen van de benodigde overeenstemmingspunten en het aanpakken en uitwerken daarvan;
  2. Het genereren van opties (alternatieven)
  3. Afsluiting met (bindende) afspraken

Afhankelijk van de omvang van de groep en de hoeveelheid interacties werkt Result Mediation bij de groepsmediation met 2 mediators. Hierdoor krijgen proces en inhoud op een evenwichtige wijze aandacht.

Deelname is vrijwillig

Net als bij alle andere vormen van mediation is deelname aan een groepsmediation op basis van vrijwilligheid. We streven ernaar dat voorgesprekken plaatsvinden met de individuele deelnemers. Tijdens dit gesprek van gemiddeld een half uur worden de mogelijkheden van groepsmediation toegelicht en geïnventariseerd welke gespreksonderwerpen belangrijk zijn. Op basis hiervan kan de eerste groepsbijeenkomst efficiënt van start gaan.

Grote groepen

Bij groepsmediations met grote groepen (meer dan 12 deelnemers) wordt vooraf met de mediator(s) besproken op welke manier de aanpak het beste kan worden vormgegeven. Wanneer dan praktisch en nodig is kunnen bijvoorbeeld deelmediations, gesprekken met een deel van de groep, worden georganiseerd.

Vertrouwelijkheid en terugkoppeling

Met de groep worden afspraken over vertrouwelijkheid gemaakt. Op basis daarvan wordt een terugkoppeling gegeven aan de opdrachtgever. In de regel wordt de inhoud op hoofdlijnen teruggekoppeld: de gespreksonderwerpen en de uitkomst daarvan. De persoonlijke interventies in de groepsmediation blijven vertrouwelijk.

Faciliteiten groepsmediation

Op de gesprekslocaties zijn alle benodigde faciliteiten (flip-over, whiteboard, beamer, koffie, thee, water) aanwezig. Als de groepsmediation op de locatie van de opdrachtgever plaatsvindt dan zorgt die, in overleg, voor de faciliteiten. Met name de gespreksopstelling is belangrijk: we zorgen ervoor dat de deelnemers elkaar kunnen zien, met een evenwichtige verdeling van de mediators. Uiteraard zorgt Result Mediation ervoor dat de deelnemers vooraf goed worden geïnformeerd.

Contact

Neem voor meer informatie en overleg contact op met Charles Luijten:

030-2996234

Onze mediators

Groepsmediation gebeurt met één of twee van onze arbeidsmediators, afhankelijk van de groepsgrootte.

Praktijkcases

Bekijk hier een praktijkvoorbeeld van groepsmediation.