Dominique Maas

Business mediatorsEmployment mediatorsMediator in International Organisations

Dominique Maas, mediator met ruime ervaring in het bedrijfsleven

 • Mensgericht en analytisch
 • Flexibel en creatief
 • Positief en duidelijk

Dominique Maas has 20 years of experience in multiple (international) positions in the field of financial services. In those years she was able to gain extensive experience regarding various strategic, operational and financing issues in the corporate world and family businesses. Issues where conflicts often occur as a result of differences in understanding and expectations between the parties involved. Furthermore, in the various management positions that she held, she was confronted with conflicts with clients and employees, and it turned out that she was good at intuitively bringing parties together. Due to these various roles, it soon became clear to her that she has a natural gift for setting frozen conflicts into motion.

Since 2014 she has decided to apply her full knowledge and business experience entirely to mediation as a mediator in business, employment and team conflicts. Her business background is valuable to her, as she is convinced that a mediator further to professional mediation and negotiation techniques, can add additional value to its clients through business experience in the relevant issues or sector.

Need help?

Dominique Maas

Dominique Maas speaking

De mediator aan het woord

Spanningen, wrijvingen en tegenstellingen horen bij mensen en organisaties en zijn positief wanneer een constructief dialoog mogelijk is. Echter lukt het soms door psychologische factoren of de dynamiek niet om op een constructieve manier tot een oplossing te komen. Effectieve communicatie is onmogelijk, de partijen graven zich steeds verder in en het gaat niet langer over het onderliggende probleem. De partijen richten zich dan vooral tegen elkaar. In dit soort uitzichtloze situaties brengt mediation nieuwe perspectieven, waardoor partijen verder kunnen en zelf tot een werkbare oplossing komen. 

Ik ben ervan overtuigd dat er een betere wereld ontstaat wanneer mensen binnen organisaties, en in de maatschappij in het algemeen, in verbinding met elkaar tot oplossingen komen voor conflicten. Een betere wereld in termen van creativiteit, groei, wederzijds begrip, verdraagzaamheid en betrokkenheid. Conflicten – ook wanneer deze zijn gestart als een puur zakelijk conflict – kunnen zorgen voor een verstoorde relatie, een gevoel van machteloosheid en vijandigheid. Tevens zetten ze vaak aan tot destructieve acties die veel geld en energie kosten en geen enkel zakelijk of persoonlijk belang dienen. Het geeft mij veel voldoening om partijen met begrip voor elkaar te begeleiden naar een duurzame en werkbare oplossing.

Ik ben een zakelijke, betrokken, flexibele en resultaatgerichte mediator. Mijn analytische vaardigheden zet ik in om tot een heldere conflictdiagnose te komen en daarop het mediationproces in nauw overleg met de partijen in te richten. Daarnaast ben ik betrokken en kan ik goed luisteren en doorvragen, waardoor partijen zich snel vertrouwd voelen en zich kwetsbaar durven op te stellen. De essentie van het probleem wordt daarmee snel inzichtelijk, waardoor er weer naar de toekomst gekeken kan worden. Flexibiliteit en resultaatgerichtheid zorgen ervoor dat er voortgang wordt geboekt, hetgeen in mijn ogen essentieel is. Ervaring leert namelijk dat de kans op het vinden van een oplossing bij een traag proces afneemt. 

Ik verwacht van partijen dat zij zich actief zullen inzetten in de mediation en dat zij bereid zijn om kritisch te kijken naar hun eigen rol in het conflict. Vanuit daar kunnen de partijen kijken wat zij écht belangrijk vinden en op zoek gaan naar een passende oplossing.

Experiences & specializations

Sinds 2016 meer dan 100 mediations succesvol afgerond, waaronder:

 • Conflict over nakomen betalingsverplichtingen opdrachtgever en marketing consultant
 • Conflict over functioneren commercieel directeur en algemeen directeur
 • Conflict tussen leden van maatschap over personeelsbeleid
 • Conflict over gebrek aan communicatie en daadkracht tussen leden van een vakgroep en het management team
 • Conflict over wijze van bejegening werkgever en werknemer
 • Conflict tussen aandeelhouders vanwege strategische heroriëntatie
 • Conflict aandeelhouders over tijdsbesteding en functioneren
 • Conflict managing director en werkgever over taakinvulling 
 • Conflict tussen management en afdeling in een ziekenhuis over communicatie en leiderschap
 • Conflict over functioneren tussen dierenasiel en werkneemster
 • Conflict over taakopvatting tussen Spaanse werkneemster en Japanse werkgever;
 • Conflict tussen commercieel directeur en aandeelhouder/bestuurder over inzet financiële middelen
 • Conflict tussen ouders en schooldirecteur over pedagogisch beleid
 • Conflict assistenten met huisartsencollectief over aansturing
 • Conflict verzekeringsadviseur en leidinggevende inzake nieuwe rol
 • Samenwerkingsconflict tussen teams na fusie ondernemingen
 • Conflict investeerders met directie van de onderneming over operationele doelstellingen
 • Conflict tussen broers in familiebedrijf over de rol en verantwoordelijkheden
 • Conflict tussen de werkneemsters van een kinderdagverblijf met de directeur over de werkdruk
 • Conflict schilder met opdrachtgever over de kwaliteit opgeleverd werk
 • Conflict ouderenverzorgster met nieuwe teamleider over de taakinvulling
 • Conflict tandartsassistente met werkgever vanwege ongewenste omgangsvormen
 • Conflict werknemer met werkgever vanwege gebrek aan support bij nieuwe rol
 • Conflict manager magazijn met directeur productiebedrijf over nieuwe taak
 • Conflict fotograaf met opdrachtgever over dienstverlening
 • Conflict maatschappelijk werker met werkgever over veranderde taak na reorganisatie

Bij meer dan 20 bedrijven actief als extern vertrouwenspersoon.

Relevante ervaring, nevenfuncties

 • Onafhankelijk voorzitter Geschillen Adviesraad
 • Lid Commissie van Beroep ABN AMRO Pensioenfonds
 • Management team ABN AMRO Private Banking Nederland
 • Diverse managementrollen in Hong Kong
 • Adviseur in Londen bij privatiseringen, fusies/overnames en aandelen gerelateerde transacties
 • Bemiddelaar Gooise Meren Versa Welzijn
 • Bestuurslid (penningmeester) Make-A-Wish Nederland 
 • Bestuurslid (penningmeester) Stichting Kinderbuik&co vrienden 

Opleiding en training

 • Doctoraal Economie, specialisatie Financiering en Marketing (Universiteit van Amsterdam)
 • Mediation Opleiding Lime Tree
 • Opleiding gecertificeerd vertrouwenspersoon De Vertrouwenspersoon
 • Specialisatie Arbeidsmediation Centrum voor Conflicthantering
 • Harvard Onderhandelen, Linda Netsch, hoogleraar Harvard Negotiation Institute
 • IMD Executive Program, Lausanne, Switzerland 
 • Trainingen Buurtbemiddeling en Groepsbemiddeling

Voornaamste werkterreinen als mediator 

 • Conflicten binnen (familie)bedrijven over strategie, reorganisatie, opvolging, etc.
 • Aandeelhoudersconflicten
 • Samenwerkingsconflicten
 • Conflicten bij fusies en overnames
 • Arbeidsconflicten
Dat een conflict bij samenwerking ontstaat, dat is een wetmatigheid. Mensen en organisaties helpen structureel met conflict om te gaan, daar geloven wij heilig in. Dominique Maas

Our people

Dominique Maas

View

Diederik Diercks

View

Jan Goossens

View

Paul Smeele

View

Esther Plompen

View

This website uses cookies for the best user experience. Agree to this by clicking on 'Accept cookies'.