Conflicthantering in de spreekkamer

Confrontaties met werknemers en werkgevers horen erbij voor de bedrijfsarts. Vaak is er sprake van tegengestelde belangen en als het even kan worden de pijlen (ook) op de bedrijfsarts gericht. Soms roept een bemiddelaar onbewust weerstand bij de ander op, waardoor het tegenovergestelde wordt bereikt van wat je wil. Je wil de ander juist meekrijgen in het gewenste gedrag richting een oplossing. Het is meestal een uitdaging om het proces in goede banen te leiden en mensen op het juiste spoor te zetten.

Result Mediation heeft een training ontwikkeld die toegespitst is op het omgaan met weerstandsgedrag en waarin gesprekstechnieken voor efficiënte interventies worden aangereikt. In deze dagtraining bieden wij handvatten voor het toepassen van motiverende gespreksvoering en het gebruik maken van de juiste technieken om de ander toekomstgericht en coöperatief in beweging te brengen. De deelnemer krijgt door theorie en praktijk nieuwe inzichten aangereikt en kan daarmee arbeidsconflicten sneller en doelgerichter begeleiden.

Theorie
De ochtend staat vooral in het teken van de theoretische behandeling van ‘Motiverende Gespreksvoering en Gesprekstechnieken’.
Deelnemers krijgen van tevoren relevante literatuur toegestuurd.

Praktijk
Het middaggedeelte bestaat uit een uitgebreid practicum, waarin de theorie uit het ochtendgedeelte kan worden toegepast. Aan de hand van casuïstiek wordt er geoefend met de theorie. Dit gebeurt door het toepassen van gesprekstechnieken in een telefoongesprek tussen arboprofessional en werkgever en het effectief begeleiden van een live drie-gesprek. Er vindt een afsluitende quiz plaats waarin het herkennen van open of gesloten vragen wordt getoetst. De winnaar wordt beloond.

inschrijven

U kunt zich voor deze training inschrijven door middel van dit formulier.

Ervaren trainers

Uw trainers zijn Charles Luijten en Maartje van ’t Zelfde, ieder met uitgebreide kennis en ervaring in het mediationvak.

Charles Luijten

Charles Luijten verzorgt al meer dan 15 jaar trainingen op het gebied van arbeid en gezondheid en conflictmanagement.

Hij heeft een aantal inspirerende en geaccrediteerde trainingen ontwikkeld voor arbo-professionals: Mediation in arbeidsconflicten, Mediation voor bedrijfsartsen,  en een online training Conflicthantering voor Bedrijfsartsen, Vastzittende conflicten.

Vanuit zijn achtergrond als MfN-registermediator, met een track-record van 1000 mediations, en als coach/sociaal agoog kan hij putten uit een rijke ervaring en weet hij verdieping aan te brengen in de overdracht van informatie en de toepassing in de praktijk.

Maartje van ’t Zelfde

Maartje is al ruim 20 jaar trainer op het vlak van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht. In de rol van trainer heeft ze veel bedrijfsartsen kennis laten maken met voor hen belangrijke onderwerpen uit het arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht. Met name alle voortdurende veranderingen in deze Wet- en regelgeving kwamen steeds voorbij.

Sinds 10 jaar verzorgt ze ook trainingen op het gebied van conflicthantering en mediation. Ze heeft een aantal trainingen ontwikkeld voor arbo-professionals, die allen werden geaccrediteerd. Hierbij was ook een online training, waarin ze zelf een rol als acteur vervulde. In alle trainingen heeft ze getracht de professionals te inspireren voor mediation als middel om conflicten op te lossen.

Door haar ervaring als personeelsmanager en arbeidsdeskundige kan Maartje tijdens haar trainingen, naast kennisoverdracht, ook goed inspelen op de praktijk van arbo-professionals.

Leon Hoornweg

Leon Hoornweg is mediator en jurist. Hij is gespecialiseerd in arbeidsmediation, zakelijke mediation en familie mediation. Daarnaast is Leon ook een begenadigd trainer. Met zijn ontspannen manier van zijn, kennis en heldere uitleg inspireert hij de mensen om zich heen. Hij is gedreven om mediation in Nederland naar een hoger plan te tillen.

Data

  • dinsdag 6 juni 2017
  • maandag 3 juli 2017
  • maandag 17 juli 2017
  • dinsdag 8 augustus 2017
  • maandag 4 september 2017
  • dinsdag 12 september 2017

Aantal deelnemers

minimaal 6, maximaal 16

Locatie

Zwarte Woud 10, 3524 SJ Utrecht

Opleidingsduur

ééndaagse training

Taal

Nederlands

Kosten

€ 250,– excl. BTW per deelnemer. Lunch en koffie/thee gedurende de dag inbegrepen.

Accreditatie

6 GAIA PE punten voor bedrijfsartsen aangevraagd. De dag wordt afgesloten met een toets en een evaluatie.

Programma

Tijden                                          Programmaonderdeel

09:00-09:30 uur                           Ontvangst, kennismaking en inleiding

09:30-10:00 uur                            Inventarisatie leerdoelen

10:00-10:45 uur                            Theorie motiverende gespreksvoering en gesprekstechnieken

10:45-11:00 uur                             Pauze

11:00-12:00 uur                            Theorie motiverende gespreksvoering en gesprekstechnieken

12:00-12:30 uur                            Lunchpauze

12:30-14:00 uur                            Practicum/rollenspelen/uitwerking leerdoelen

14:15-16:00 uur                             Evaluatie/rollenspelen/uitwerking leerdoelen

16:00-17:00 uur                            Evaluatie, toetsen leerdoelen

inschrijven

U kunt zich voor deze training inschrijven door middel van dit formulier.

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met Result Mediation via 020-2050239 of
info@resultmediation.nl. Vraag naar Diederik Diercks of Monique van Dongen-Van Listenburg.

Agenda

Bekijk de volledige agenda van opleidingen, trainingen en andere events.