Ajoeb Mohamedajoeb

samenwerkingsproblematiek in een multiculturele omgeving

Ajoeb Mohamedajoeb is registermediator, coach en adviseur. Expert op het gebied van diversiteit, samenwerken en organisatiecultuur. Zijn motto is: “we leren van elkaar door te verschillen”. Ajoeb adviseert organisaties hoe sterke teams te bouwen en onderlinge relaties te verbeteren. Hij maakt organisaties graag inclusief en divers en adviseert hen hoe op een constructieve wijze om te gaan met conflicten. Conflict resolution system designing is de wijze waarop binnen een organisatie de omgang met conflicten wordt vormgegeven. Iedereen is anders. Wat twee mensen nodig hebben om goed samen te werken is vergelijkbaar met wat twee teams, afdelingen, organisaties nodig hebben om samen te werken. Het is zijn ambitie om verschillen beter te benutten en zodanig te stroomlijnen, zodat de resultaten van individuen, teams en organisaties verder verbeteren.

Ajoeb Mohamedajoeb studeerde rechten, bestuurlijke informatica en bedrijfskunde. Hij specialiseert zich in organisatieculturen en besluitvormingsmethodieken die leiden tot succesvolle teams en organisaties. Vaak gaat het over het omgaan met, en het overbruggen van verschillen. Tussen mannen en vrouwen, tussen mensen van verschillende culturen, tussen teams en tussen afdelingen. Vanuit zijn ervaring met deze materie gebruikt hij principes die een inclusieve, open werkcultuur bevorderen. Waar een minderheid wordt gezien als een ‘asset’ . In een inclusieve cultuur komt iedere minderheid tot haar recht, worden doelen behaald en het volledige potentieel van een organisatie benut. Geïnspireerd door Deep Democracy, de Sociocratische Kring Organisatie Methode, Geweldloze Communicatie en Solution Focussed Coach ondersteunt en coacht hij succesvol teams, organisatie en individuen bij hun (persoonlijke) ontwikkeling.

Coachen van diversiteit
De maatschappij verandert snel en uw organisatie past zich daarop aan. Daarom heeft u steeds vaker te maken met medewerkers met een andere culturele achtergrond. Uw manager vindt het misschien wel moeilijk om te gaan met een divers samengesteld team of een medewerker met een migratie achtergrond. Een ervaren coach kan in die situatie goed helpen. Met een coach die ervaring heeft met de verschillen tussen diverse culturen kun je de talenten van medewerkers gebruiken om de samenwerking binnen uw organisatie te verbeteren. Door te luisteren naar individuele behoeften en bezwaren maak je van gedemotiveerde medewerkers top-performers. Een organisatie die investeert in de kracht van haar medewerkers is succesvoller in de veranderende wereld om hen heen.

Wilt u hier meer van weten, bel mij dan op 0651 30 42 31 of op 020-20 50 239.

Ajoeb Mohamedajoeb

Terug naar overzicht coaches