Onze rechtsstaat: te veel regels, te weinig oplossingen

Door | 10 mei 2017|Nieuws|

Onze rechtstaat: te veel regels, te weinig oplossingen Te veel regels, te weinig oplossingen. Dat is de conclusie die het juridisch onderzoeksinstituut HiiL (Hague Institute for Innovation of Law) trekt in haar rapport dat op 3 mei gepresenteerd werd. Onder de titel 'Menselijk en Rechtvaardig. Is de rechtsstaat er voor de burger?' onderzochten zij het [...]

MfN verheugd over benoeming hoogleraar mediation aan VU

Door | 30 maart 2017|Nieuws|

Result Mediation deelt graag onderstaand bericht van de MfN. Wij feliciteren de heer Allewijn en zijn verheugd over deze stap in de ontwikkeling van mediation. ‘De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) reageert met enthousiasme op de benoeming van Dick Allewijn tot bijzonder hoogleraar Mediation aan de VU te Amsterdam. De leerstoel zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van mediation [...]

ADR challenges for general counsel

Door | 22 maart 2017|kennisdeling, Mediation algemeen, Nieuws|

This article was written for Jams International by Philip McMullan. ADR challenges for general counsel The legal system and legal profession are, by their very nature, conservative. There are good reasons for this. Certainty is key for businesses, to ensure that they operate within the law and that their investments are made with the full [...]

Wijzigingen Arbowet

Door | 7 februari 2017|Arbeidsmediation, kennisdeling, Nieuws|

Wijzigingen Arbowet Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de wijzigingen Arbowet aangenomen. De wijzigingen zullen in de loop van dit jaar worden doorgevoerd. Oorsprong In 2014 kwam de Sociaal Economische Raad (SER) met een advies 'Betere zorg voor werkenden'. Hier is de samenvatting daarvan. In dit  advies signaleert de SER een [...]

Vragen over de UWV ontslagprocedure

Door | 21 december 2016|Arbeidsmediation, Nieuws|

Vragen over de UWV ontslagprocedure Op 2 december 2016 organiseerde het UWV haar jaarlijks arbeidsjuridisch congres. Tijdens dit congres werden er veel vragen gesteld over de UWV ontslagprocedure. Het UWV heeft deze vragen en de antwoorden hier op een rijtje gezet. Een aantal zaken die aan de orde kwamen: Hoeveel verzoeken handelt UWV af? Uitgesplitst [...]

Vertrouwenspersoon en het mediation traject

Door | 20 december 2016|Arbeidsmediation, Nieuws|

Vertrouwenspersoon en het mediation traject Het komt in de mediation praktijk voor dat één van de partijen ondersteund wordt door een vertrouwenspersoon. Meestal is de vertrouwenspersoon op de achtergrond aanwezig en niet daadwerkelijk betrokken bij de mediation gesprekken. Wij merken dat deelname van de vertrouwenspersoon aan de gesprekken juist kan leiden tot snellere en betere [...]

Fijne feestdagen

Door | 20 december 2016|Nieuws|

Door algemeen directeur Gerard van der Stelt Terugkijkend op het afgelopen jaar kun je zo maar het gevoel hebben dat conflicten, verdeeldheid en boosheid de overhand hadden. Onze wereld heeft dringend behoefte aan naar elkaar luisterende mensen, die begrip hebben voor elkaars belangen en de wil hebben om samen tot oplossingen te komen. En dat [...]

Werkgever krijgt kosten Transitievergoeding na 2 jaar ziekte terug

Door | 29 november 2016|Arbeidsmediation, kennisdeling, Nieuws|

Werkgever krijgt kosten Transitievergoeding na 2 jaar ziekte terug Huidige situatie Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat, heeft de werknemer recht op een Transitievergoeding. Ook wanneer dit een ontslag is na 2 jaar ziekte. Dit zorgt er nu voor dat werkgevers er soms voor kiezen om het dienstverband niet te beëindigen na 2 jaar ziekte. [...]

Onderzoek mediation in Nederland

Door | 19 oktober 2016|Nieuws|

Onderzoek mediation in Nederland De MfN (de Mediationfederatie Nederland) heeft onderzoek laten doen naar de staat van mediation in Nederland. Er is een vragenlijst verspreid onder alle Nederlandse mediators. Deze is door 42% van de circa 3000 Nederlandse registermediators ingevuld. We vinden het leuk om een paar resultaten hiervan met u te delen. Soorten mediations [...]

Spreekuurrechter

Door | 19 oktober 2016|Nieuws|

Spreekuurrechter Bron: www.rechtspraak.nl De rechtbank Noord-Nederland start op 1 oktober 2016 een proef met rechtszaken waarin burgers en bedrijven snel op het spreekuur van de rechter kunnen komen. De kern is dat de rechter eerst probeert met een goed gesprek tot een oplossing te komen en pas als het nodig is zelf beslist wat [...]

Laat meer berichten zien