Mediation algemeen

//Mediation algemeen

Slecht nieuws: Chocoladeletters in de lente

Door |2019-06-06T18:01:13+02:006 juni 2019|conflictmanagement, kennisdeling, Mediation algemeen, nalatenschapsmediation, praktijkcase|

Slecht nieuws: Chocoladeletters in de lente Nog niet iedereen kent de voordelen van het eerst inschakelen van een mediator boven direct procederen. Na een recente uitspraak van de voorzieningenrechter zijn twee maatschappelijke organisaties zich weer bewust van de nadelen van het snel via de rechter je gelijk willen halen. Chocoladeletters in de Telegraaf in [...]

“Steeds vaker mediation tussen gemeente en burger”

Door |2018-07-31T14:56:52+02:0031 juli 2018|kennisdeling, Mediation algemeen|

"Steeds vaker mediation tussen gemeente en burger" Onder die kop verscheen vandaag een leuk artikel op NOS.nl over mediation tussen overheid en burger. Ook hoogleraar Dick Allewijn komt aan het woord. Result Mediation voert met regelmaat mediations uit tussen (lokale) overheden en burgers. Machteloosheid In deze situaties speelt machteloosheid altijd een centrale rol. Zowel [...]

De mediationovereenkomst bij arbeidsmediation

Door |2018-01-27T11:57:28+02:006 april 2017|Arbeidsmediation, kennisdeling, Mediation algemeen|

De mediationovereenkomst bij arbeidsmediation Mediationovereenkomst Een mediation start zodra er een schriftelijke mediationovereenkomst is ondertekend. Hierin spreken partijen af dat zij zich zullen inspannen om de kwestie door middel van mediation op te lossen.  De ondertekening gebeurt door alle partijen die deelnemen aan de mediation en door de mediator. Als er naast partijen en de [...]

How to prepare for mediation: a checklist

Door |2018-01-27T11:57:41+02:005 april 2017|kennisdeling, Mediation algemeen|

This article was written for Jams International by Matthew Rushdon. How to prepare for mediation: a checklist Clients have a right to expect a high level of technical expertise from their lawyers. Beyond this, what distinguishes the excellent from the merely acceptable in mediation advocacy is often the quality of prior preparation. One salutary tale [...]

ADR challenges for general counsel

Door |2018-01-27T11:57:41+02:0022 maart 2017|kennisdeling, Mediation algemeen, Nieuws|

This article was written for Jams International by Philip McMullan. ADR challenges for general counsel The legal system and legal profession are, by their very nature, conservative. There are good reasons for this. Certainty is key for businesses, to ensure that they operate within the law and that their investments are made with the full [...]

Terugkerende bekenden in een mediation – Neutraliteit van de mediator

Door |2016-12-07T13:55:27+02:0029 november 2016|Arbeidsmediation, kennisdeling, Mediation algemeen|

Terugkerende bekenden in een mediation De praktijk Door Result Mediation wordt regelmatig een mediator voorgedragen vanuit praktische overwegingen; in de geografische nabijheid van partijen. Maar als deze mediator nu reeds eerder voor één der partijen gewerkt heeft? Of wanneer een bekende advocaat zich aandient? Kan de mediator dan neutraal optreden? Hoe verhoudt zich dit tot [...]

De geheimhoudingsverplichting van een advocaat betrokken bij mediation.

Door |2018-01-27T11:57:41+02:0018 november 2016|Arbeidsmediation, kennisdeling, Mediation algemeen|

De geheimhoudingsverplichting van een advocaat betrokken bij mediation. Uitgangspunt Alle partijen en de mediator  tekenen aan het begin van de mediation de mediationovereenkomst. Hierin wordt onder andere geheimhouding afgesproken. De geheimhouding geldt voor alle in de mediation besproken zaken, voorzover die nog niet bekend waren voorafgaand aan de mediation. Hierdoor kunnen mensen vrij spreken in [...]

X