Boardroom evaluations

Snel tot de kern komen

Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht worden geacht om jaarlijks hun functioneren te toetsen. Onder leiding van Result Mediation evalueert de Board zichzelf. Met onze zeer ervaren Board professionals komen we tijdens Boardroom evaluaties snel tot de kern en waarborgen we de hoogste graad van veiligheid en betrouwbaarheid.

Nieuwe inzichten

Onze methodiek brengt vaak nieuwe inzichten, waarbij aspecten aan de orde komen die een laag dieper liggen dan gebruikelijk. Omdat deze aspecten ook op tafel komen, wordt de zelfevaluatie van de board effectiever. Bovendien helpen we bij een zorgvuldige oplossing voor gevoelige onderwerpen die uit de Boardroom evaluatie naar voren komen of al eerder zijn gesignaleerd.

Voorkomen reputatieschade

Conflicten zijn lang niet altijd zichtbaar en kunnen vooral in de top van een organisatie ernstige vormen aannemen. Met reputatieschade, financiële schade en frustratie als mogelijke gevolgen. Result Mediation heeft veel ervaring met conflictoplossing op topniveau wat zich vertaalt in een hoge successcore. Uiteraard is de begeleiding bij deze trajecten strikt vertrouwelijk.

Contact

Neem contact op met Felix Merks, senior partner Result Mediation.

020-2050241