Bindend advies

Beslissing door onpartijdige deskundige

Bij een bindend advies wordt een geschil bindend beslist door een onpartijdige deskundige. Een bindend advies is een effectieve manier om een beslissing te krijgen over een geschil zonder een langdurig en uitdijend proces via de rechter. Het gaat sneller: de procedure wordt afgestemd op de situatie en er wordt voor het specifieke geschil een adviseur gekozen.

Tijdens een mediation

Soms wordt er tijdens een mediation door partijen besloten om een deel van het geschil aan een bindend adviseur voor te leggen. Dit bijvoorbeeld wanneer een ‘laatste los eindje’ neerkomt op een juridisch vraagstuk waar de partijen graag uitsluitsel over krijgen. Samen met de mediator formuleren partijen een duidelijke vraag. Bij het indienen van de vraag verplichten partijen zich tot het naleven van het oordeel van de bindend adviseur. De bindend adviseur zal de vraag gemotiveerd beantwoorden.

Contact

Neem direct contact op met Esther Plompen-Somsen

020-2050251

Onze adviseurs

Onze adviseurs zijn allen arbiters en gezaghebbende juristen zoals o.a. (oud-) rechters en (oud-) leden van rechterlijke beroepscolleges.