Bindend advies

Beslissing door onpartijdige deskundige

Bij een bindend advies wordt een geschil bindend beslist door een onpartijdige deskundige. Een bindend advies is een effectieve manier om een beslissing te krijgen over een geschil zonder een langdurig en uitdijend proces via de rechter. Het gaat sneller: de procedure wordt afgestemd op de situatie en er wordt voor het specifieke geschil een adviseur gekozen.

Tijdens een mediation

Soms wordt er tijdens een mediation door partijen besloten om een deel van het geschil aan een bindend adviseur voor te leggen. Dit bijvoorbeeld wanneer een ‘laatste los eindje’ neerkomt op een juridisch vraagstuk waar de partijen graag uitsluitsel over krijgen. Samen met de mediator formuleren partijen een duidelijke vraag. Bij het indienen van de vraag verplichten partijen zich tot het naleven van het oordeel van de bindend adviseur. De bindend adviseur zal de vraag gemotiveerd beantwoorden.

Neem direct contact op met Esther Plompen-Somsen:

020-2050251

Onze adviseurs zijn allen arbiters en gezaghebbende juristen zoals o.a. (oud-) rechters en (oud-) leden van rechterlijke beroepscolleges.

Esther Plompen

Esther Plompen (1972) is jaren als advocaat werkzaam geweest, met nadere focus op arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Zij was onder meer betrokken bij grote reorganisaties met de daarmee samenhangende complexe verhoudingen tussen verschillende bedrijfsorganen alsook individuen, en bij tal van internet start-ups en overnames inclusief de uitdagende onderhandelingen daaromtrent.
Vanwege haar overtuiging dat betrokkenen bij een conflict ook samen tot een constructieve en duurzame oplossing kunnen komen mits zij in dat proces kundig worden begeleid, heeft Esther zich toegelegd op mediation. In dat kader is Esther in haar woongemeente actief als bemiddelaar bij burenruzies en is zij toegetreden tot het MfN register. Esther is analytisch en to-the-point, met oog voor de relevante omstandigheden en de perspectieven van alle betrokken partijen.

“Bij een conflict zie je vaak dat partijen onbegrepen zijn of zich zo voelen, niet (meer) in staat zijn voor zichzelf op te komen of door de ander(en) niet echt gehoord worden. Mijn focus ligt er op om alle betrokken partijen tijdens een mediation ‘uit de verf’ te laten komen, zodat bij iedere deelnemer een volwaardig beeld ontstaat van de andere deelnemer(s) en van alle facetten die in het onderliggende conflict van belang zijn. Als het gehele verhaal op tafel komt en mensen zich gehoord voelen, komt er weer oog voor de toekomst en daarmee voor oplossingen. Ik heb er veel plezier in om mensen bij dit proces te ondersteunen.”

Bekijk hier een uitgebreid CV (PDF)