Arbitrage2018-06-04T16:33:37+00:00

Arbitrage

Beslissing door onpartijdige deskundige

Bij arbitrage wordt een geschil bindend beslist door een onpartijdige deskundige. Arbitrage is een effectieve manier om een beslissing te krijgen over een geschil zonder een langdurig en uitdijend proces via de rechter. Het gaat sneller: de arbitrage procedure wordt afgestemd op de situatie en er wordt voor het specifieke geschil een arbiter gekozen.

Contact

Neem direct contact op met Esther Plompen:

020-2050251

Onze arbiters

Onze arbiters zijn gezaghebbende juristen zoals o.a. (oud-) rechters en (oud-) leden van rechterlijke beroepscolleges.

Arbitragereglement

Klik hier voor het Result ADR Arbitragereglement

Clausules

Arbitrage- en mediationclausules voor in contracten, reglementen.

Esther Plompen

Esther Plompen (1972) is jaren als advocaat werkzaam geweest, met nadere focus op arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Zij was onder meer betrokken bij grote reorganisaties met de daarmee samenhangende complexe verhoudingen tussen verschillende bedrijfsorganen alsook individuen, en bij tal van internet start-ups en overnames inclusief de uitdagende onderhandelingen daaromtrent.
Vanwege haar overtuiging dat betrokkenen bij een conflict ook samen tot een constructieve en duurzame oplossing kunnen komen mits zij in dat proces kundig worden begeleid, heeft Esther zich toegelegd op mediation. In dat kader is Esther in haar woongemeente actief als bemiddelaar bij burenruzies en is zij toegetreden tot het MfN register. Esther is analytisch en to-the-point, met oog voor de relevante omstandigheden en de perspectieven van alle betrokken partijen.

“Bij een conflict zie je vaak dat partijen onbegrepen zijn of zich zo voelen, niet (meer) in staat zijn voor zichzelf op te komen of door de ander(en) niet echt gehoord worden. Mijn focus ligt er op om alle betrokken partijen tijdens een mediation ‘uit de verf’ te laten komen, zodat bij iedere deelnemer een volwaardig beeld ontstaat van de andere deelnemer(s) en van alle facetten die in het onderliggende conflict van belang zijn. Als het gehele verhaal op tafel komt en mensen zich gehoord voelen, komt er weer oog voor de toekomst en daarmee voor oplossingen. Ik heb er veel plezier in om mensen bij dit proces te ondersteunen.”

Bekijk hier een uitgebreid CV (PDF)

X