Onze arbiters en (bindend-)adviseurs

Bij arbitrage wordt een geschil bindend beslist door een onpartijdig persoon. In dat opzicht lijkt het op een gang naar de rechter. Alleen gaat het meestal sneller, kan de procedure worden afgestemd op de situatie en wordt de arbiter voor het specifieke geschil uitgekozen. Het is daarom een goede manier om een geschil beslist te krijgen zonder een langdurig en uitdijend proces. Ook kan er een (bindend) advies gevraagd worden.

Deskundige arbiters en adviseurs
Onze arbiters en adviseurs zijn (oud-)rechters en (oud-)leden van rechterlijke beroepscolleges, oud-advocaten, hoogleraren en andere gezaghebbende juristen.

Rechter in de Rechtbank te Amsterdam.

Prof. mr. Gregor van der Burght (1944)
Emeritus-hoogleraar privaat- en notarieel(belasting)recht.
Raadsheer plv. in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage,
Registermediator-NMI

Hij is werkzaam als juridische adviseur voor notariaat en advocatuur.
Internationaal is/was hij in verschillende functies actief o.m. bij de Asian Development Bank, de Wereld Bank en de EU. Hij bekleedde gasthoogleraarschappen aan McGill, Montreal, KU Leuven en doceerde frequent aan universiteiten in o.m Canada, Indonesië, China en Zuid-Afrika.

Tot aan zijn emeritaat in 2009 was hij 31 jaar hoogleraar privaat- en notarieel (belasting) recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens van 1983 – 2013 hoogleraar familie- en erfrecht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, Curaçao.
Van zijn hand verschenen tal van (specialistische) handboeken (Pitlo-serie delen I en V) en andere publicaties op het terrein van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenking en successiebelasting zowel in het Nederlands, Engels als Bahasa Indonesia.
Zijn recentste (2012) publicatie : Nederlands Caribisch Erfrecht, Boom Uitgeverij Den Haag.

Van 1973 tot 1990 advocaat te Amsterdam en van 1990 tot 2008 kantonrechter.
Sinds 1 september 2008 rechter plaatsvervanger.

Raadsheer in het Gerechtshof te Arnhem.

Vice-president in de Rechtbank te Den Haag.

Rechter in de Rechtbank te Amsterdam.

Vice-president in de Rechtbank te Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Leeuwarden

mr. B.C. Punt

Van 1984-2012 was Bart Punt (coördinerend) vice-president van de Haagse rechtbank, o.m. sectorvoorzitter van de civiele (handels)sector en de strafsector. Ook trad hij op als kort geding-rechter. In 1974 is Punt gepromoveerd op een onderwerp van bestuursprocesrecht; hij is sinds 2003 vaste annotator van het Tijdschrift voor Arbitrage.

Bart Punt was o.m. voorzitter van de Ned. Vereniging voor Procesrecht en van de gemengde commissie van rechters en advocaten (Versneld Regime 1995); sinds 1999 lid van het algemeen bestuur van de Kon. Ned. Vereniging voor Internationaal recht en van de Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (1996-2012). Hij is expert van de Commissie van Aanbestedingsexperts ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken (2013).

Sinds 1994 treedt hij op als arbiter en bindend adviseur. Hij bereikt in door hem behandelde zaken vaak een schikking. Zijn “fort” is het vinden van een creatieve en praktische oplossing.

Anne van der Putt-Lauwers studeerde burgerlijk recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft diverse juridische functies bekleed. Zij is rechter in de rechtbank te Roermond geweest, raadsheer in het Gerechtshof te Den Bosch en lid van de Hoge Raad waar zij ook vice-president is geweest. Het accent van haar werkzaamheden heeft gelegen op het terrein van civiel recht, bij de Hoge Raad is zij werkzaam geweest in de civiele kamer en sinds 2003 als vice-president en voorzitter van de belastingkamer.

prof. dr. B.J. Schueler

Ben Schueler is sinds 2007 als hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht, verbonden aan het Centrum voor Omgevingsrecht en-beleid/Netherlands Institute for the Law of the Sea (CELP/NILOS) van de Universiteit Utrecht. Hij was van 1999 tot en met 2004 advocaat in Den Haag. In 1994 promoveerde hij op een proefschrift over geschilbeslechting door de bestuursrechter. In de jaren daarna was hij werkzaam als docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij van 2001 tot en met 2007 hoogleraar bestuursrecht was. Hij is rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Utrecht. Hij is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht en voorzitter van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR).

Rechter in de Rechtbank van Amsterdam

Peter Hustinx (1947) trad in mei 2012 af als partner van Houthoff Buruma en concentreert zich nu voornamelijk op (alternatieve) geschiloplossing (ADR).

Peter Hustinx begon zijn carrière in 1972 als advocaat in de Rotterdamse verzekeringspraktijk van Swart & Sjollema (letsel, verkeer, aansprakelijkheid en zaakschade). Daarop volgde 6 jaar in een internationale transactiepraktijk (Clifford Turner, Swart en Sjollema). In 1980 trad hij toe tot de verzekeringspraktijk van Houthoff ((beroeps)aansprakelijkheid en zaakschade). Hij werd in 1981 partner en ontwikkelde een sterk financieel georiënteerde verzekeringspraktijk die hij combineerde met een ondernemingspraktijk. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van vermogensschadedekkingen voor de Nederlandse markt (D&O,andere financial lines, overheidsaansprakelijkheid). Hij raakte tijdens zijn carrière betrokken bij complexe nationale en internationale geschillen voor zowel de overheidsrechter in binnen en buitenland (US) als in arbitrage. Hij trad als advocaat op in nationale en internationale verzekerings- en herverzekeringsgeschillen, in spraakmakende bestuursaansprakelijkheidzaken, in geschillen in de gereguleerde (energie)markten en in aansprakelijkheidskwesties bij (financiële) dienstverlening. Ook geschillen in kleinere ondernemingen en maatschappen behoorden tot zijn werkterrein. Hij stond op verschillende arbiterlijsten en trad ook in die hoedanigheid op.

Peter Hustinx is bestuurslid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap en lid van de Vereniging Corporate Litigation. Daarnaast is hij lid en voormalig vicevoorzitter van Committee D (on Arbitration) van de International Bar Association.

Peter Hustinx heeft in 2012 de opleiding tot mediator bij Van der Hoeven & Nelissen afgerond.

Leendert Korstanje (1956) is afgestudeerd civiel ingenieur (TUD 1984) en meester in de rechten (EUR 1992) en heeft zich gespecialiseerd in bouwgeschillen die zowel juridisch als technisch van aard zijn. Hij begon zijn carrière in de bouw bij (thans geheten) VolkerWessels als uitvoerder en ontwerper. Daarna werkte hij acht jaar als bouwrechtadvocaat bij Rozemond Advocaten en vervolgens werkte hij bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Sinds 2009 treedt hij zelfstandig op als bindend adviseur, arbiter, mediator en bemiddelaar in bouwgeschillen. Sinds 1 januari 2017 is L.P. Korstanje MFN-registermediator en vanaf januari 2018 zal hij weer ingeschreven zijn als advocaat.

Leendert Korstanje is bestuurslid van de Vereniging voor Bouwmediators.

Paul de Wit (1944) is werkzaam geweest als advocaat van 1971-2011, met als specialisaties bouw en onroerend goed, ruimtelijke ordening en bestuursrecht. Hij was daarnaast vele jaren voorzitter van een gemeentelijke bezwarencommissie, aanvankelijk bij de Gemeente Huizen en nader bij de Gemeente Hilversum; zijn werkterrein bij die commissies betrof het ruimtelijk bestuursrecht. Verder heeft hij een ruime ervaring als arbiter betreffende geschillen tussen vennoten. In 2009 volgde hij de mediationopleiding bij Van der Hoeven & Nelissen.

Erik Lopes Cardozo is architect BNA, met brede ervaring in de bouw, en goed bekend met ambtelijke processen en internationale projecten. Sinds 1975 is hij werkzaam vanuit zijn eigen architectuurbureau. Hij is veel gevraagd als geschiloplosser en –beslechter: arbiter bij Raad van Arbitrage voor Bouwnijverheid (1990 – 2007), deskundige bij rechtbanken en gerechtshoven (meer dan 200 deskundigenberichten), adviseur en arbiter bij Result Mediation, court-annexed mediator bij rechtbanken Amsterdam, Haarlem en Utrecht. Hij is gedurende 15 jaar Deken van de BNA – Kring Amsterdam.