Sanne Schreurs

Arbeidsmediator, gevestigd te Amsterdam

Sanne is jurist en gespecialiseerd in arbeidsrecht. Zij is werkzaam als advocaat en mediator bij het Amsterdamse kantoor DingemansVanderKind. Als advocaat staat Sanne werkgevers en werknemers bij. Hierdoor kent zij de belangen die spelen in een arbeidskwestie aan beide kanten. Als advocaat is Sanne gedurende bepaalde periodes intern binnen organisaties werkzaam geweest. Zo heeft zij (potentiële) conflicten in arbeidsrelaties op de werkvloer begeleid, in een stadium waarin escalatie nog kan worden voorkomen en oplossingen gezocht kunnen worden.

Sanne volgde in 2006 de opleiding tot mediator bij het Amsterdams ADR Instituut. Sindsdien is Sanne naast haar werk als advocaat actief als MfN-mediator in arbeidskwesties. Vanaf 2010 is zij verbonden aan Result Mediation.

Sanne is lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN) en van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Zij heeft gepubliceerd in o.a. het tijdschrift ArbeidsRecht over de rol van mediation in het arbeidsrecht en beschrijft processen van mediation voor het tijdschrift Nederlandse Mediation.

“Een arbeidsconflict kan ingrijpend zijn. Belangen als inkomen, loopbaanperspectief, uitkeringen, arbeidsvreugde, bedrijfsreputatie en -resultaten spelen een rol. Er is bovendien sprake van een juridische context, de arbeidsovereenkomst. Ik zie mediation als een middel om een oplossing te bereiken waarin deze elementen geïntegreerd zijn. Mijn stijl is: oplossingsgericht, betrokken, doortastend. Mijn ervaring als arbeidsrechtadvocaat is daarbij van grote waarde. In een mediation probeer ik door goed te luisteren en door te vragen de essentie van het conflict helder te krijgen, ook en juist voor partijen. Ik houd partijen daarbij de realiteit voor ogen; er moet uiteindelijk een conflict opgelost worden.”

Terug naar overzicht arbeidsmediators